header

Aandoeningen

Somatiek en psychiatrie

Dit zorgprogramma Integrale zorg van Cavari Clinics richt zich op onderzoek en behandeling van ziektebeelden waarbij psychische en somatische co-morbiditeit centraal staat. 


Kenmerkend hierbij is dat zowel lichamelijke als psychische klachten een rol spelen in het ziektebeloop maar oorzaak en gevolg meestal niet goed te onderscheiden zijn. 


Een integrale aanpak is daarom naar onze overtuiging een voorwaarde voor succes. Om die reden worden onderzoek en behandeling in dit zorgprogramma altijd door de psychiater en somatisch specialist gezamenlijk gedaan. 


Verwijscriteria Integrale zorg

Patiënten:

•met een lichamelijke ziekte, waarbij behandeling door een somatisch specialist in de tweede/derde lijn nodig is 

én

•die meer lichamelijke beperkingen hebben, dan logisch is op basis van de gestelde diagnose.

én

•  een somatische verklaring voor die klachten niet uitgesloten is en breed onderzoek met mentale screening wenselijk is.Hoe ziet het traject eruit?
Onze specialisten
Lees alles over Cavari
"De hulp die ik zo hard nodig had en in het ziekenhuis niet kon krijgen"
Bekijk alle patiëntenverhalen