headerafbeelding

Expertises

Gezondheidszorg breed

Cavari biedt in het kader van onze arbocuratieve tak gezondheidszorg brede medische expertises. Dit kan compact zijn of lijken - bijvoorbeeld diagnostiek en eventuele behandeling van schouderklachten- maar ook  breed integraal van opzet met oplijnen van meerdere medische specialisten en alles wat daarbij hoort. We doen dus ook monodisciplinaire expertises, dit met uitzondering van louter psychiatrische onderzoeken.

Mono of multidisciplinair? 

Monodisciplinaire expertise


Bij de monodisciplinaire expertise ligt de vraagstelling op het werkgebied van een medisch specialist.


Multidisciplinaire expertise


De vraagstelling betreft een complex probleem, of betreft een ziektebeeld of stoornis met zijn oorzaak in verschillende medisch specialistische deelgebieden.


Voorbeeld 1: Indien er vragen zijn over de arbeidsmogelijkheden bij het tegelijkertijd voorkomen van een lichamelijke en een psychiatrische aandoening.


Voorbeeld 2: De vraag betreft de revalidatiemogelijkheden bij een patient met een neurologische aandoening en deels onverklaarde lichamelijke klachten.


De vraagstelling kan in deze gevallen alleen kwalitatief goed beantwoord worden wanneer meerdere medisch specialisten in teamverband de expertise uitvoeren.


Cavari is gespecialiseerd in multidisciplinaire expertises en heeft hier inmiddels een uitstekende reputatie mee opgebouwd.

Welke vragen beantwoorden we? 

De kern van een expertise wordt gevormd door de vraagstelling van de verwijzer en de beantwoording daarvan. Uiteraard kunnen alleen die vragen worden beantwoord die binnen de competentie van de betreffende medisch specialisten vallen.


U kunt ons alles vragen, maar meestal geven we  een antwoord op de volgende vragen: 


Welke klachten en beperkingen heeft betrokkene?

Wat is er breed medisch aan de hand en als oorzaak aan te merken voor ervaren klachten en beperkingen?

Zijn er andere zaken, die bijdragen aan klachten en beperkingen?

Zijn, voor zover te beoordelen, de behandelingen tot nu toe passend geweest?

Zijn er eventueel nog andere behandelmogelijkheden?