headerafbeelding

Financiering


Medisch Specialistische Zorg

Indien u als huisarts of medisch specialist iemand naar Cavari Clinics verwijst en de verwijzing door ons geaccepteerd wordt, dan ligt het aan het type verzekeringspolis van uw patiënt of en wat er wordt vergoed. 

M.b.t. het wel of niet accepteren van een verwijzing: de medische problematiek van uw patiënt moet binnen onze doelgroep vallen (zie elders op de site).


Het type zorgpolis bepaalt of er een volledig diagnostisch onderzoek gedaan kan worden of dat alleen een beperkt onderzoek mogelijk is. 


In principe neemt Cavari genoegen met wat we van de zorgverzekering krijgen en worden in de diagnostische fase geen kosten aan de patiënt zelf doorberekend. Wel gaat de zorg bij Cavari Clinics ten koste van het wettelijk eigen risico voor 2e lijns gezondheidszorg.


Indien iemand ook bij ons in behandeling wenst te komen dan is het helemaal afhankelijk van de zorgverzekeraar en polis, die afgesloten is, of en welk deel vergoed wordt.


Arbocuratieve zorg

Indien u als bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur of andere professional of instantie naar ons verwijst voor een diagnostisch onderzoek dat zijn kosten voor rekening aanvrager. Indien na diagnostiek ook medisch specialistische behandeling wordt gewenst is vaak een combi financiering mogelijk


Vragen over de financiering?

We helpen u graag.

Contact