headerafbeelding

Het Cavari-traject


Aanmelding

Een verwijzing of expertise verzoek wordt na ontvangst op een aantal onderdelen beoordeeld zoals: medische vraagstelling, financiële en verzekeringstechnische aspecten en of Cavari Clinics de juiste kliniek is om het gevraagde diagnostisch onderzoek te doen. 

Na akkoord aanmelding of verwijzing nemen we contact op met de patiënt en zullen naast uitgebreide informatie van betrokkene zelf ook uitvoerige medisch informatie opvragen indien van toepassing. 


Intake en diagnostiek 

Er vindt een intake plaats bij de coördinerend medisch specialist en op basis hiervan worden verdere consultaties en aanvullend onderzoek bepaald.


Behandeling 

Indien we bij de diagnostiek concrete mogelijkheden voor behandeling zien en deze  (naar ons idee) het beste elders plaats kan vinden, dan kunnen we passend verwijzen en zorgen voor juiste overdracht. 


Indien we tot de overtuiging zijn gekomen dat Cavari de beste plaats voor behandeling is en patiënt en verwijzer  die mening delen, dan maken we graag een inhoudelijk voorstel hoe een dergelijke behandeling zou kunnen worden ingericht. Financieel is e.e.a. altijd maatwerk.


Afronding 

Na afronding van de diagnostiek of behandel traject wordt de zorg weer overgedragen aan  huisarts of verwijzend medisch specialist.