headerafbeelding

Medisch Specialistische Zorg

Huisartsen en medisch specialisten kunnen verwijzen naar verschillende medisch specialisme specifieke zorgprogramma's en naar Geïntegreerde Specialistische zorg.  

Met Geïntegreerde Zorg wordt Multidisciplinaire Medische Specialistische Zorg volgens het Cavari Concept bedoeld. Het voorbeeld uit de praktijk illustreert dit verder.

Welke vormen van diagnostiek en behandeling zijn mogelijk?

Diagnostiek en medische analyses van enkelvoudige tot zeer complexe problematiek.

Het op maat inrichten van behandel en revalidatie trajecten.

Het inzetten van medisch specialisten met een superspecialisatie bij zeldzame medische problemen.

Afhankelijk van de medische vraag wordt een team van medisch specialisten samengesteld. Dit is altijd maatwerk.

Waarin is Cavari Clinics anders?


Cavari Clinics is vooral anders in de persoonlijke benadering, de korte communicatie met alle leden van het team, de multidisciplinair aanpak (de med specialisten en andere hulpverleners werken echt samen) en de succes gerichte aanpak. Succes is voor ons: het verminderen van de beperkingen van de patiënt. Wij hebben zowel oog voor de fysieke alsook de mentale kant van gezondheidsproblemen en de aanpak daarvan.

Welke zorgprogramma's? 

Cardiologie

Interne

Neurologie

Revalidatie

Orthopedie

Reumatologie

Psychiatrie bij somatische co morbiditeit 

Anesthesiologie/pijnbestrijding


Overige specialismen op consult basis.

Verwijscriteria Geintegreerde zorg


Patiënten:

•met een lichamelijke ziekte, waarbij behandeling door een somatisch specialist in de tweede/derde lijn nodig is 

én

•die meer lichamelijke beperkingen hebben, dan u logisch vindt op basis van de gestelde diagnose.

én

• u acht een somatische verklaring voor die klachten niet uitgesloten en vindt breed onderzoek wenselijk. 


Onderzoek en behandeling gebeuren altijd in afstemming met huisarts en verwijzend of behandelend specialisten.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een voorbeeld van een typische Cavari patiënt is iemand met coronair lijden die, na effectieve behandeling met bijvoorbeeld een dotter, op zijn klachten gefixeerd en angstig blijft en de SEH of uw poli frequenteert.

Deze patiënten ervaren een hoge lijdensdruk en consumeren veel zorg met bijbehorende kosten in hun zoektocht naar een oplossing. Aan uw kant genereren ze veel werk zonder dat de juiste oplossing in zicht komt.

Wilt u overleggen?

Onze specialisten staan u graag te woord.

Contact