headerafbeelding

Voor welke patiënten?


Cavari Clinics heeft een breed zorgaanbod met een aantal duidelijke specialisaties. Zij is in principe toegankelijk voor iedereen met een medisch probleem dat binnen deze aandachtsgebieden valt.

Geïntegreerde Medisch Specialistische Zorg

Binnen dit speerpunt van Cavari Clinics staan de mensen met complexe medische problematiek centraal.

Het gaat hierbij om lichamelijke ziektes waarbij onderzoek of behandeling door een medisch specialist nodig is, maar waarbij de ernst van de klachten of beperkingen niet goed begrepen wordt en/of goed effect van behandeling uitblijft. Voor een deel van deze ziektebeelden heeft Cavari Clinics speciale zorgprogramma's ontwikkeld.

Deze zorgprogramma's zijn specifiek ingericht voor mensen met klachten, die hen in hoge mate belemmeren om dat te doen wat ze willen doen en die snel willen weten wat er aan de hand is, c.q. snel beter willen worden en daartoe zeer gemotiveerd zijn. Veel patiënten, die naar Cavari Clinics worden verwezen, zijn in de reguliere zorg vastgelopen.


Zorgaanbod

Diagnostiek en medische analyses van enkelvoudige tot zeer complexe problematiek. 

Het op maat inrichten van behandel- en revalidatietrajecten. 

Het inzetten van medisch specialisten met een superspecialisatie bij zeldzame medische problemen.Afhankelijk van de medische vraag wordt een team van medisch specialisten samengesteld. Dit is altijd maatwerk. 


Het Cavari-traject

Het traject begint altijd met een medisch diagnostisch onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst kan behandeling, terugverwijzing naar verwijzer of doorverwijzing naar ander centrum plaatsvinden. 


Verwijzing 

De verwijzing loopt altijd via huisarts of medisch specialist. 

Arbeidsgerelateerde Medisch Specialistische Zorg

Arbeidsgerelateerde medisch specialistische zorg is een van de speerpunten van Cavari Clinics. Zij biedt binnen dit onderdeel medische zorg die speciaal afgestemd is op werkende mensen. 

Zorgaanbod

Preventieve health checks. 

Diagnostiek en medische analyses van enkelvoudige tot zeer complexe problematiek. 

Het op maat inrichten van behandel- en revalidatietrajecten. 

Het inzetten van medisch specialisten met een superspecialisatie bij zeldzame medische problemen. Afhankelijk van de medische vraag wordt een team van medisch specialisten samengesteld. Dit is altijd maatwerk. 


Het Cavari-traject 

Het traject begint altijd met health check of een medisch diagnostische expertise. 


Aanvraag

Health checks en expertises worden gedaan op verzoek van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, rechtbanken en privé-personen.  

Nog geen antwoord gevonden op uw vragen?

Stel hem aan een van onze medewerkers. Wij geven u zo snel mogelijk antwoord.

Contact