headerafbeelding

Zorginnovatie

Over Cavari Clinics

Cavari Clinics is in 2007 opgericht en richtte zich aanvankelijk op cardiovasculaire preventie en snelle somatische diagnostische expertises voor het bedrijfsleven. 

In 2012 is de organisatie ingrijpend gewijzigd en het zorgaanbod substantieel uitgebreid. 


Het huidige team bestaat uit een coördinerend specialist/cardioloog, psychiater, neuroradioloog, revalidatiearts, neurologen, internist, reumatoloog, anesthesioloog en op afroep verschillende andere disciplines. 

Cavari’s hoofdlocatie is in Groningen, een nieuwe locatie is onlangs geopend in Friesland. De meeste cliënten wonen in de noordelijke provincies, maar er komen verwijzingen vanuit het hele land. 


Verwijzers en opdrachtgevers zijn: medisch specialisten, huisartsen, werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten, UWV, arbeidsongeschiktheid- en letselschade verzekeraars en belangenbehartigers.


Dit lijkt een heel gevarieerd verwijzers palet maar wat alle partijen met elkaar gemeen hebben, is dat zij hun patiënten insturen met een medische vraagstelling die op de een of andere manier  'te ingewikkeld is' voor de reguliere zorg. 

Wat was de aanleiding om Cavari Clinics op te richten?

Er zijn twee ontwikkelingen die in 2012 bij elkaar zijn gekomen. 


Dr. René van Dijk heeft als cardioloog in het UMCG en Martini Ziekenhuis gewerkt. Hem viel op dat in de reguliere zorg weinig oog was voor preventie. In 2007 besloot hij Cavari Clinics op te zetten om hier verandering in te brengen, onder andere met in eigen beheer ontwikkelde ICT en een andere zorgorganisatie. Gaandeweg werden de diensten uitgebreid met voornamelijk somatisch georiënteerde diagnostiek en behandeling van vooral de werkende mens. In 2011/2012 breidde Cavari verder uit met zorgmodellen voor mensen met de combinatie van somatische en psychiatrische problematiek, die vaak niet goed herkend werd. Vanaf deze periode levert Cavari ook verzekerde zorg.


Dr. Dorien Tulner heeft langdurig als ziekenhuispsychiater in het Medisch Centrum Leeuwarden gewerkt. Ze werkte op de polikliniek, zag als consulent op alle klinische ziekenhuisafdelingen complexe patiënten – waaronder ‘draaideur patiënten’ - en draaide mee in multidisciplinaire teams. Het viel haar op dat een bepaalde groep patiënten ondanks alle inspanningen van somatisch specialisten niet verbeterde en bleef terugkomen. Meestal ontbrak een goede volledige diagnose, waardoor effectieve behandeling ook niet mogelijk was. Daarnaast viel op dat patiënten met een werkgerelateerd probleem - ondanks een goede behandeling- niet opknapten, als niet tegelijk ook de werkgerelateerde stress aangepakt kon worden. Bij beide patiëntengroepen verhinderden “de schotten in de zorg” het herstel. Bij de eerste was dat de scheiding tussen somatiek en psychiatrie en bij de tweede tussen de curatieve geneeskunde en de arbozorg. Zij ontwikkelde een model voor ‘ontschotte zorg’ in de volle breedte met sterkt geïndividualiseerde zorgtrajecten. 

“Ontschotte” zorg kan niet in een ziekenhuis, onder andere omdat dit een platte, kleine, slagvaardige organisatie vereist die snel kan reageren en organisatorische innovaties direct kan doorvoeren.

Zij vond in Cavari Clinics wel alle randvoorwaarden voor het doorontwikkelen van het nieuwe zorg model wel aanwezig, m.n. de passie voor goede zorg, innovatie en ondernemerschap. Ze verruilde het ziekenhuis voor Cavari en werd in 2011 zakenpartner.

De mix van arbocuratieve zorg en geïntegreerde medisch specialistische zorg in een andere organisatie vorm blijkt  mooie resultaten op te leveren.


Wilt u meer weten, lees dan het onderstaande interview.

Het ontstaan van Cavari Clinics

Lees hier het interview met twee van de oprichters

Cavari Clinics is sinds 2013 aangesloten bij de branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) 

In het boek ' ZKN Goed Beter Best Practices - Kracht van Klinieken' wordt de innovatieve zorg van 34 privéklinieken, waaronder Cavari Clinics, beschreven. 

Het Best Practice boek is op het jaar symposium 2016 aan minister Schippers overhandigd. 

ZKN Good Beter Best Practices

Een kijkje in de keuken van 34 pioniers in de Gezondheidszorg

Meer weten over Cavari?

U leest hier meer over haar achtergrond

Lees meer