headerafbeelding

Cavari is anders

Wat is Cavari Clinics?

Cavari Clinics is een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC). Een ZBC is een privé-kliniek voor medisch specialistische zorg. Het valt onder dezelfde wet en regelgeving als een algemeen ziekenhuis en voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen. 


Cavari Clinics heeft de erkenning om alle vormen van medisch specialistische zorg te bieden, inclusief revalidatie zorg en psychiatrie en is gespecialiseerd in complexe medische analyses.


We kiezen echter nadrukkelijk voor een beperkt aantal specialisaties en een persoonlijke aanpak.

Twee specialisaties

Cavari Clinics heeft zich gespecialiseerd op twee gebieden die elkaar vaak overlappen: Cavari Clinics richt zich op die ziektebeelden waarbij de lichamelijke ziekte zo ernstig is dat medisch specialistische zorg nodig is maar waarbij na goed onderzoek de geconsulteerde medisch specialist de ernst van de klachten of beperkingen niet kan verklaren of effectief kan behandelen. 

Voor een deel van deze ziektebeelden heeft Cavari Clinics speciale zorgprogramma's ontwikkeld.

Cavari Clinics is tevens gespecialiseerd in werk gerelateerde medisch specialistische zorg. In onderstaande video wordt dit verder toegelicht door dr. R.B. van Dijk, coördinerend medisch specialist.

Contact met de verwijzer

We hechten grote waarde aan een goed contact met de verwijzer en -indien van toepassing- andere betrokken behandelaren gedurende de diagnostiek en de behandelfase.

Kleinschalig en persoonlijk

Afgezien van de specifieke medisch specialistische kennis is Cavari Clinics ook anders in de persoonlijke benadering, de korte communicatie lijnen met alle leden van het team, de multidisciplinair aanpak en de op succes gerichte aanpak. De medisch specialisten en andere hulpverleners werken intensief samen zodat de medische problemen vanuit alle invalshoeken worden bekeken. We werken samen met andere klinieken en ziekenhuizen uit het hele land en soms ook buitenland.


Wij hebben zowel oog voor de fysieke als ook de mentale kant van gezondheidsproblemen en de aanpak daarvan. We realiseren ons hoeveel invloed de omgeving heeft waarin iemand leeft en werkt en betrekken daarom belangrijke mensen uit het privé-leven of werk bij ons onderzoek en behandeling. 


In onderstaande video geeft dr. R.B. van Dijk, coördinerend medisch specialist, verdere toelichting.

Play button