headerafbeelding

Werkvelden


Medisch Specialistische Zorg.

Mono Cardiologie. Geïntegreerde medisch specialistische zorg Gezondheidsbreed.


Arbocuratief

Arbeidsgerelateerde medisch specialistische zorg met diagnostische expertises en arbo curatieve behandeltrajecten. Gezondheidszorg breed.


Expertises

Expertises voor privé personen, bedrijven, rechtbanken, Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars, UWV, Verzuim verzekeringen, letselschadeverzekeraars.


Medisch juridische ondersteuning

Medische onderbouwing bij  IVA en WGA problematiek.