Vragen van patiënten

Hoe ziet het traject eruit?

Aanmelding
De aanmeldingsbrief wordt op een aantal onderdelen beoordeeld zoals: juiste medische vraagstelling, financiële en verzekeringstechnische aspecten en of Cavari Clinics de juiste kliniek is om de aanvraag in behandeling te nemen. 

Intake en diagnostiek
Tijdens de intake worden uw klachten in kaart gebracht. Bij Cavari Clinics werken we niet onder tijdsdruk en hebben tijd voor u. Dit betekent dat we ook veel aandacht besteden aan inventarisatie van uw klachten en symptomen. Vooral ook omdat in een nauwkeurige analyse hiervan de sleutel ligt voor het vinden wat er aan de hand is en waarom u de klachten ervaart.  Het vervolg op de intake kan bestaan uit bezoeken bij andere medisch specialisten of aanvullend onderzoek. Het volledige rapport wordt met u besproken.

Voor voorbeelden van diagnostiek, zie onze patiëntenverhalen c.q. boekjes.

Behandeling
Als na het afronden van de diagnostiek duidelijk is dat Cavari Clinics de beste plek is voor behandeling en u dat ook prefereert en financiering geen probleem is, dan wordt een strikt individueel programma gemaakt. Waar nodig verwijzen we u graag naar collega’s. 

Voor voorbeelden van behandeling, zie onze patiëntenverhalen c.q. boekjes.  

Afronding
Na afronding van het traject wordt de zorg weer overgedragen aan uw huisarts of verwijzend medisch specialist. 

Nog geen antwoord gekregen op uw vragen?

Stel hem aan een van onze medewerkers. Wij geven u zo snel mogelijk antwoord.

Maak een afspraak