Vragen van verwijzers

Ik heb wel eens gehoord dat mensen moeten bijbetalen, klopt dat?

Diagnostiek
Voor diagnostische onderzoeken op verzoek huisarts of medisch specialist is meestal geen bijbetaling nodig. Afhankelijk van de zorgverzekeringspolis en het ziektebeeld is in sommige gevallen bijbetaling voor aanvullend onderzoek nodig. Dit overleggen wij altijd eerst met de betrokken persoon zelf en dit aanvullende onderzoek wordt alleen na zijn/haar toestemming aangevraagd.  Het diagnostisch onderzoek onderoek gaat, zoals al het ziekenhuisonderzoek, wel ten koste van het wettelijk verplichte eigen risico van de patiënt.
Bij een expertise betaalt de opdrachtgever.

Behandelingen
Financiering van behandelingen is divers: dit hangt af van de inhoud van het programma, zorgverzekering en doelstellingen. 
De financiering van de trajecten varieren en lopen van volledig vergoed door de zorgverzekeraar tot volledig privaat gefinancierd en varianten daar tussen in.