Vragen van verwijzers

Ik heb wel eens gehoord dat mensen moeten bijbetalen, klopt dat?

Diagnostiek
Voor diagnostische onderzoeken op verzoek huisarts of medisch specialist vragen wij geen bijbetaling. Dit onderoek gaat, zoals al het ziekenhuisonderzoek, wel ten koste van het wettelijk verplichte eigen risico van de patiënt.
Bij een expertise betaalt de opdrachtgever.

Behandelingen
Financiering van behandelingen is divers: dit hangt af van de inhoud van het programma, zorgverzekering en doelstellingen. 
De financiering van de trajecten varieren en lopen van volledig vergoed door de zorgverzekeraar tot volledig privaat gefinancierd en varianten daar tussen in.