Vragen van verwijzers

Hoe weet ik wat er gebeurt met verwezen patiënten/werknemers?

Dit is afhankelijk van hoe u het wilt. Tijdens een traject zijn we graag bereid u te informeren, c.q. relevante informatie van u te krijgen. In ieder geval krijgt u een eindrapport, dat we altijd al met de patiënt/werknemer hebben doorgenomen. 

Bij expertises is er, vlak voordat het rapport definitief wordt, vaak een logisch contactmoment.