Vragen van verwijzers

Doen jullie ook psychiatrische expertises sec?

Neen.

We doen graag arbocuratieve psychiatrische expertises, maar alleen als we zelf ook naar eigen inzicht een mening mogen vormen over de somatiek door bestuderingen van alles wat voorhanden is en op basis van eigen waarneming en onderzoek. De psychiatrische expertises zijn bij ons per definitie onderdeel van brede somatisch georienteerde multidisciplinaire expertises. Uit deze manier van werken komen vaak verrassende zaken naar voren.

Psychiatrisch onderzoek op verzoek van huisarts en medisch specilist doen we alleen als de vraagstelling het vermoeden op psychiatrisch lijden als gevolg van een aantoonbare lichamelijke ziekte betreft.