Vragen van werkgevers

Welk voordeel biedt Cavari voor een werkgever cq wat schiet ik er mee op?

Vooral:
-    de zekerheid dat uw werknemer de juiste artsen in combinatie met elkaar ontmoet en aanvullend onderzoek snel wordt gedaan
-    sterk focus op herstel
-    aandacht voor wat de werknemer ook tijdens ziekte eventueel wel kan
-    zo nodig begeleiding naar juiste behandelaar.