header

Patiënten verhalen

Mentale klachten

Quote

“Wist, tot ik bij Cavari kwam, niet dat je een depressie kunt hebben zonder je echt somber te voelen. Ik snapte niet dat ik na mijn hartinfarct niet opknapte; ik bleef maar moe en concentratiestoornissen houden. De huisarts en de cardioloog snapten het ook niet; het hart had immers geen meetbare schade geleden. Mijn werk als ondernemer kon ik ook niet goed meer doen en ik kreeg een Cavari traject aangeboden door de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij Cavari leerden ze wat er allemaal kan gebeuren rondom een hartinfarct en ook dat er een basis gelegd kan worden voor wat men noemt een “biologische depressie”. Een behandeling werd gestart inclusief medicatie en revalidatie. Na 1 maand merkte ik al resultaat. Het traject ligt inmiddels en half jaar achter me en ik werk weer volledig en ben bijna vergeten dat ik patiënt was!  Prima dus.

Boekje met patiëntenverhalen 

Enige tijd geleden hebben wij een aantal patiënten die een Cavari-traject hebben gehad, gevraagd om te beschrijven wat zij als 'anders' aan Cavari hebben ervaren.

Hun geanonimiseerde verhalen, hun kijk op de zaak en ons commentaar staan beschreven in het boekje 'Cavari Clinics: specialistisch teamwork geeft de doorslag.


U kunt het boekje bij Cavari aanvragen of hieronder downloaden.

Cavari Clinics. Specialistisch teamwork geeft de doorslag