header

Verwijzer verhalen

Ervaringen van bedrijfsartsen

“Als bedrijfsarts zit je soms met de handen in het haar als maar niet duidelijk is wat de oorzaak is voor verzuim en niet kunnen werken. Ik vraag Cavari altijd als het ingewikkeld is, dus bij mensen met klachten, die niet begrepen worden of waarbij veel specialisten betrokken zijn. Tot nu toe heb ik altijd antwoorden gehad op mijn vragen, waar ik, de cliënt en de werkgever mee verder konden.”


“Alhoewel de behandeling van hartklachten en hartinfarcten enorm is veranderd, zie ik dat vaak nog niet terug in snelheid van re-integratie. Na een paar goede ervaringen laat ik tegenwoordig Cavari standaard meekijken bij trage re-integratie van hartpatiënten. Dan kan tot nu toe steeds uit, omdat mensen sneller inzetbaar zijn”.


“We hebben in Nederland ook steeds vaker te maken met werknemers, die onze taal niet goed begrijpen. Ik heb een keer een Russisch sprekende werknemer naar Cavari gestuurd, die maar heel gebrekkig Engels sprak. Mijn verbazing was groot toen ik hoorde dat bij de intake van onze werknemer een arts was uitgenodigd, die zijn eigen taal sprak. Dit werd zeer gewaardeerd een dit in de eigen taal kunnen communiceren bleek ook de sleutel tot vinden van de oorzaak van het probleem”.


“Wat ik o.a. prettig vind in de relatie met Cavari is dat de coördinerend medisch specialist me vaak kort voor het bespreken van het concept rapport met de cliënt even opbelt om kort de conclusies van het onderzoek te delen en vraagt of ik daarmee verder kan.”


“Door een paar goede ervaringen met IVA aanvragen gebruik ik Cavari Clinics nu ook veel vroeger in verzuim en met succes!”