header

Verwijzer verhalen

Ervaringen van verzekeringsartsen

Onze beslissingen zijn van groot belang. Zeker voor de individuele patiënt, maar ook voor de maatschappij als geheel vanwege de hoge gezondheidskosten die met langdurig verzuim gepaard gaan. Onze conclusies moeten goed onderbouwd zijn en dat is soms behoorlijk lastig door gebrek aan eenduidige informatie.

Cavari heeft meerdere keren, bij zeer ingewikkelde problemen, de benodigde duidelijkheid verschaft.