headerafbeelding

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Cavari Clinics

Cavari Clinics Nederland BV en Stichting Cavari Clinics IC leveren gezamenlijk het totale aanbod van Cavari Clinics activiteiten in de twee locaties.

Cavari Clinics Nederland BV

De directie 

De directie wordt gevormd door de drie DGA's:

dr. R.B. van Dijk, directeur somatiek

dr. D.M. Tulner, directeur psychiatrie/psychosomatiek

mw. E.G.H.M. Zonder, directeur ICT


De directie van Cavari Clinics Nederland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle geleverde zorg door de Cavari Clinics organisatie. Aangaande de door haar geleverde zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet legt zij verantwoording af aan de Raad van Bestuur van de Stichting Cavari Clinics IC.

Stichting Cavari Clinics IC

Stichting Cavari Clinics IC is een door het ministerie van VWS erkende WTZi-instelling. Zij levert medisch specialistische zorg op het gebied van de somatiek, psychiatrie en revalidatiegeneeskunde. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. 


Raad van Bestuur

De stichting wordt geleid door de Raad van Bestuur, bestaande uit: 

dr. R.B. van Dijk, cardioloog en voorzitter 

dr. D.M. Tulner, psychiater en secretaris/penningmeester. 


Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor de door Cavari Clinics geleverde zorg vallend onder de Zorgverzekeringswet. 


Raad van Toezicht

Op het functioneren van de Raad van Bestuur wordt toegezien door de Raad van Toezicht. Zij staat ook de Raad van Bestuur met advies bij. 

Het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, alsook de verhouding tussen hen is geregeld conform de Zorgbrede Governance code.