header

Specialisten

Prof.dr. J.W. Cohen Tervaert

Na een studie in Groningen werd ik in 1988 internist. Nadat ik gedurende 2 jaar op Harvard (Boston, USA) gewerkt had, keerde ik terug naar Groningen waar ik in het UMCG tot 2000 als internist/nefroloog/immunoloog patiënten zag, onderwijs gaf aan studenten en wetenschappelijk onderzoek deed. In 2000 werd ik benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde en Immunologie aan de Universiteit van Maastricht. In het Academisch Ziekenhuis aldaar heb ik een bloeiende afdeling mogen opbouwen, waarbij vooral patiënten met ingewikkelde ziekten (afkomstig uit het hele land) werden onderzocht en behandeld.

Nadat ik mijn werk als internist in het AZM staakte, heb ik van 2014 tot 2017 patiënten onderzocht en behandeld vanuit een ZBC in het zuiden van het land. Het betrof vooral patiënten met ontsteking van bloedvaten en/of mogelijke stoornissen in het afweersysteem. Daarnaast ook algemene internistische patiënten met klachten zoals moeheid. Tenslotte is een van mijn specialisaties het zogenaamde ASIA-syndroom, een aandoening waarbij het afweersysteem reageert op implantaten zoals siliconen borstprothesen en/of matjes die bij liesbreuken en/of verzakkingen werden ingebracht.

Bij Cavari Clinics zag ik afgelopen jaren veel patiënten met moeheidsklachten; vaak kon ik hierbij dan een oorzaak vinden. Ook participeer ik in multidisciplinaire trajecten.

Mijn praktische werk heb ik altijd met wetenschappelijk onderzoek, het begeleiden van promovendi en onderwijs aan studenten gecombineerd.

Per 1 oktober heb ik een nieuwe functie aanvaard in Canada. Ik werk bij de University of Alberta als hoogleraar bij de afdeling Reumatologie.

E.e.a. betekent dat ik de komende tijd niet in staat zal zijn fysiek patiënten bij Cavari Clinics te zien. Ik zal nog wel “virtueel” meekijken bij patiënten, waarbij ik actueel een rol speel in de behandeling en bij sommige nieuwe patiënten, indien de overige specialisten van Cavari dat nodig vinden.

Patiënten met vermoeden op met borstprotheses samenhangende problematiek (ASIA) kunnen echter niet meer bij de Cavari Clinics terecht. Wel zijn ze in Canada van harte welkom (maar dat is wellicht toch iets te ver weg voor de meeste patiënten).