header

Specialisten

Dr. D. M. Tulner

In 1988 maakte ik als arts-assistent voor het eerst kennis met de ziekenhuispsychiatrie in het MCL in Leeuwarden, waar destijds een zenuwarts en tropenarts de psychiatrie deden met oog voor 'heel de mens'. De fascinatie voor de wisselwerking tussen lichaam en brein en omgevingsinvloeden is in die periode ontstaan en altijd gebleven.

Dit stond echter haaks op de belangen van de politiek en zorgbestuurders, die juist een totale scheiding tussen lichaam en geest nastreefden, met strikt gescheiden zorg in Algemene Ziekenhuizen en GGZ-instellingen. De rode draad door mijn professionele carrière is dat mijn klinische en organisatorische activiteiten gericht zijn op het opheffen van deze onlogische scheiding en het verbeteren van zorg voor mensen die door deze scheiding tussen wal en schip vallen. 

Na mijn opleiding tot psychiater keerde ik terug als ziekenhuispsychiater in het MCL, waar ik met veel plezier 14 jaar gewerkt heb.

Ik werkte op de polikliniek, zag als consulent op alle klinische ziekenhuisafdelingen complexe patiënten en draaide mee in multidisciplinaire teams. Tijdens deze werkzaamheden en bij mijn promotie onderzoek -naar de herstel problemen na een hartinfarct- viel steeds weer op hoe de scheiding tussen somatiek en psychiatrie tot onnodig en blijvend leed leidde. Ik ontwikkelde daarom samen met een aantal somatische collega's een nieuw zorgmodel voor ‘ontschotte medische zorg’ met sterk geïndividualiseerde zorgtrajecten. Daarnaast zat ik in een aantal landelijke besturen met dezelfde doelstelling. 

Voor “ontschotte zorg" is een platte, kleine, slagvaardige organisatie met bevlogen creatieve kwaliteitsbewuste mensen vereist. In een grote organisatie blijft dat lastig. In Cavari Clinics vond ik in 2011 wel alle randvoorwaarden aanwezig voor het succesvol doorontwikkelen van het nieuwe zorgmodel, met name de passie voor goede zorg, innovatie en ondernemerschap.

In 2011 verruilde ik het ziekenhuis voor Cavari en werd naast een psychiater met een missie ook noodgedwongen ondernemer. Een hele goede beslissing. Ik heb eindelijk het gevoel dat ik de zorg op het snijvlak van de somatiek en psychiatrie kan vormgeven zoals die hoort te zijn!

De mix van arbocuratieve zorg en geïntegreerde medisch specialistische zorg in een andere organisatie vorm blijkt mooie resultaten op te leveren.