header

Specialisten

Dr. P.M. Houtman

Ooit heb ik als arts in wording gekozen voor het specialisme reumatologie vanwege het brede vakgebied en de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Het puzzelen naar de oorzaak trokken mij aan, maar meer nog dat er oog en oor is voor de gehele context van de patiënt en zijn of haar omgeving.

In de jaren die ik vanaf 1984 heb gewerkt als reumatoloog in het MCL te Leeuwarden en het ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen heb ik kunnen bijdragen op een aantal ontwikkelingen gerelateerd aan de moderne reumatologie en aan een opleidings- en affiliatieziekenhuis, zoals onderzoek, onderwijs en opleiding.

Met de ervaring die ik heb opgedaan voelde ik me schatplichtig aan de patiënten die mij het vertrouwen hebben gegeven en heb ik in 2012 bewust gekozen voor het toegankelijk maken van en het delen van mijn kennis en vaardigheden aan een jongere generatie. Mijn focus ligt nu op onderwijs en coaching van geneeskunde (M1) studenten in het UMCG.  

Bijzonder voor mij blijft elke patiënt met zijn of haar eigen verhaal, niet alleen medische, maar ook psychosociale aspecten. Daar waar de reumatologie nog wordt beoefend op de wijze die ik voorsta en waar ik kan bijdragen aan zorgvernieuwing of training en coaching blijf ik graag mijn steentje bijdragen. Dit doe ik tot 1 november 2016 in het Ommelander Ziekenhuis (reumatologie patiëntenzorg en opleiding verpleegkundig specialist). 
Wat ooit mijn uitdaging was om het vak reumatologie te kiezen vind ik terug in mijn reumatologische expertises in Cavari Clinics: tijd en ruimte voor de patiënt als mens en niet alleen voor zijn of haar ziekte, het ontrafelen van problematiek en in dialoog met het Cavari-team en met de patiënt afstemming over het beleid.