header

Specialisten

Dr. R.B. van Dijk

Vanaf 1986 ben ik cardioloog en na eerst 8 jaar in het UMCG gewerkt te hebben, heb ik van 1995 tot 2012 met veel plezier in het Martini Ziekenhuis gewerkt.

In 2005 is Cavari Clinics opgericht met het idee om meer te kunnen doen aan het vóórkomen van ziekte en om wat breder – dan alleen cardiologisch – naar patiënten te kunnen kijken.

Lag het accent van de activiteiten binnen Cavari eerst vooral op het doen van Health Checks, gaandeweg zijn we steeds meer expertises en diagnostische onderzoeken gaan doen. Dit, doen we inmiddels gezondheidszorgbreed, dat wil zeggen voor allerlei klachten, voor allerlei klanten.

Het is mijn passie de zorg op een nieuwe manier vorm te geven, met maximale aandacht, niet alleen voor de klachten van de klant, maar ook voor de bredere context waarbinnen iemand leeft. Hiernaast het snel en kundig zoeken naar de oorzaak van gezondheidsklachten, de oplossing daarvan en re-integratie in werk en leven.

De focus van mijn activiteiten binnen Cavari Clinics ligt bij hulp geven aan de oplossing van vaak gecombineerde gezondheidsproblemen en het coördineren van trajecten, waar meerdere dokters bij betrokken zijn. Dit dan naast activiteiten op mijn eigen vakgebied.