header

Specialisten

Dr. R.J.O. van der Ploeg

Sinds 1987 ben ik neuroloog, opgeleid bij Prof. Dr. H.J.G.H. Oosterhuis en Prof. Dr. J.M. Minderhoud. Na de opleiding was ik nog twee jaren verbonden aan het UMCG en daarna ben ik lang neuroloog geweest in het Martini Ziekenhuis, waar ik als algemeen neuroloog met veel plezier heb gewerkt. Als plaatsvervangend opleider heb ik veel onderwijs gegeven aan co-assistenten en assistenten in opleiding tot neuroloog. Expertises voor verzekeraars en rechtbanken deed ik vanaf het begin, maar als neventaak. Sinds een aantal jaren ben ik me uitsluitend bezig gaan houden met het doen van neurologische expertises. De locatie van die praktijkvoering is in Assen bij het bureau MEAC waar ik samen met mijn neurologische collegae Bouwsma en Rutgers neurologische expertises doe.  

Naast deze activiteiten heb ik sinds diezelfde periode ook een goede band met Cavari Clinics waar ik op hun locatie in Groningen in het kader van multidisciplinaire onderzoeken bij complexe casuistiek het neurologie deel voor mijn rekening neem, wanneer op grond van de aard van de klachten en de bevindingen er aanleiding toe bestaat. Veelal heb ik in dat kader overleg met de neuroradioloog, revalidatiearts, psychiater en cardioloog.