headerafbeelding

Cliëntenraad

Medezeggenschap

Als patiënt van Cavari Clinics kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die u ontvangt. 

Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. 


Leden

Een cliëntenraad bestaat uit (ex)patiënten van Cavari Clinics. Ook familieleden van patiënten kunnen lid zijn van de raad. In de raad kunnen leden meepraten over voor patiënten belangrijke zaken.


Belangenbehartiging

De cliëntenraad is er om uw belangen binnen Cavari Clinics zo goed mogelijk te behartigen. De raad verneemt het dan ook graag wanneer u suggesties heeft voor verbetering van de zorg bij Cavari Clinics. U kunt met de leden van de raad in contact komen via mailadres: info@cavari.nl.