headerafbeelding

Complimenten en klachten


De mensen, die bij Cavari Clinics komen, zijn gemiddeld zeer tevreden. Uiteraard niet allemaal, omdat een uitslag van onze objectieve mening, niet altijd de gewenste is. Na de behandeltrajecten krijgen onze cliënten een vragenlijst toegestuurd voor het cliënt tevredenheidsonderzoek. Een waardevol instrument waarvan we de uitkomsten meenemen in ons beleid.


Tips

Wij streven ernaar om de informatie voor onze cliënten zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat is ook van toepassing op de aanmeldingsformulieren die wij gebruiken en de informatie op de website. Als u van mening bent dat onze aanmeldingsprocedure of informatievoorziening beter kan, dan stellen wij het op prijs als u ons op de hoogte brengt van uw suggesties.


Complimenten

Wij doen er alles aan om uw bezoek aan Cavari Clinics zo prettig mogelijk te laten verlopen. Complimenten zijn altijd leuk en helpen ook bij het bepalen van ons beleid.


Klachten

Als u niet geheel tevreden bent, horen wij dit ook graag. We vernemen dit het liefst zo spoedig mogelijk zodat we -waar nodig- actie kunnen ondernemen c.q. ons zelf verbeteren. U kunt dit het beste bespreken op de plaats waar de klacht is ontstaan en met degene die betrokken was. 

Cavari Clinics heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Indien u een klacht bij hem wilt indienen kunt u de schriftelijke procedure opvragen bij onze cliënt manager mevrouw M. Kamphuis. Zij is te bereiken via het algemene telefoon nummer van Cavari Clinics. 


Externe instanties

Er zijn verschillende instanties die zich bezig houden met klachten over de gezondheidszorg. Zo kunt u bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (www.zorgbelang-nederland.nl) terecht voor informatie en advies; dit bureau behandelt geen klachten. Telefoonnummer: 0900-243 70 70 (€ 0.10 p/minuut). 

Cavari Clinics is aangesloten bij de Geschillencommissie van ZKN.