header

Klachten en symptomen

Skelet- en spierklachten

Veel mensen melden zich bij ons met skelet- en/of spierklachten. Vaak niet in de eerste plaats, maar nadat al veel dokters en andere hulpverleners hun mening hebben gegeven. Voorbeeld: de man met rugklachten, die te horen heeft gekregen dat zijn rug “versleten” is of de vrouw die te horen had gekregen dat haar pijn in verschillende gewrichten “tussen de oren” zat. We kwamen na ons onderzoek tot heel andere en goed behandelbare oorzaken.


Onderstaand voorbeeld uit de praktijk geeft een indruk van de manier waarop wij werken.

Diagnostisch onderzoek

Uw onderzoekstraject bij Cavari Clinics start met een bezoek aan de medisch coördinerend specialist. Afhankelijk van uw klachten en het vooronderzoek bepaalt hij samen met u welk onderzoek nodig is en welke medisch specialisten daarbij ingezet moeten worden. 

Het diagnostiek traject eindigt met een conclusie en indien van toepassing een behandeladvies. Het geadviseerde behandeltraject kan bij Cavari Clinics zijn of elders uitgevoerd worden. 


Diagnostisch onderzoek 

Er zijn drie vormen van diagnostisch onderzoek mogelijk, namelijk: 

Een consult bij één medisch specialisme, ofwel monodisciplinair onderzoek 

Bij bepaalde klachten kan een uitgebreid medisch onderzoek door meerdere medisch specialisten noodzakelijk zijn. Dit noemen we ook wel multidisciplinair onderzoek. 

Een second opinion houdt in dat een advies wordt gevraagd aan een onafhankelijk medisch specialist over een lopende medisch specialistische behandeling, bijvoorbeeld wanneer de behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose. 


Extra aandachtspunten bij de diagnostiek

Grondige brede diagnostiek door meerdere specialismen en vanuit verschillende invalshoeken.

Volledige inventarisatie van alle van invloed zijnde factoren die het herstel kunnen vertragen. 


Functieonderzoek 

Veel functieonderzoek kan binnen Cavari Clinics al worden verricht: ECG, holtermonitoring, echo, fietstest, loopbandtest, longonderzoek, vaatonderzoek, bloedonderzoek. Ander noodzakelijk onderzoek kopen we elders in. Waar mogelijk zullen we ook verwijzen.

Behandeling

De inzet van een behandeling is volledig herstel dan wel maximale inzetbaarheid door:

Grondige brede diagnostiek door meerdere specialismen met waar nodig aanvullende diagnostiek tijdens de behandeling

Volledige inventarisatie van alle van invloed zijnde factoren die het herstel kunnen vertragen 

Behandeling bij Cavari of elders onder regie van Cavari 

Sterke regie over het behandelproces 

Begeleiding bij re-integratie in werk met oog voor beperkingen 


Uitvoering

De behandelingen bij Cavari Clinics worden aangeboden in individueel op maat gemaakte zorgtrajecten.


Licht multidisciplinair  

Bijvoorbeeld, voor iemand met pijn als gevolg van een Frozen Shoulder waardoor werken niet goed lukt, wordt een behandelteam samengesteld dat bestaat uit een coördinerend specialist, een revalidatiearts en een fysiotherapeut gespecialiseerd in nek-schouder-arm-problematiek. Zodra het kan, wordt samen met de bedrijfsarts bekeken hoe u uw werk kunt hervatten of welke aanpassingen nodig zijn.


Zwaar Multidisciplinair 

Bijvoorbeeld, bij chronische invaliderende rugpijnen na een werveloperatie en als gevolg daarvan mentale problemen stellen we een uitgebreid multidisciplinair behandelteam voor u samen.

Zo zal voor iemand met blijvende pijn, slaapproblemen en extreme vermoeidheid na het operatief vastzetten van verschillende ruggenwervels, het behandelteam bestaan uit een coördinerend specialist, revalidatiearts, fysiotherapeut, neuroloog, anesthesioloog/pijnbestrijder en een psychiater gespecialiseerd in pijnbehandelingen.


Samenwerking met andere centra 

Voor specialistische diagnostiek bestaat een samenwerking met met diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Een voorbeeld uit de praktijk

Meneer Jan Dijkstra, een man van 55 lentes, was al vele jaren chauffeur bij de firma Koel Logistics. In het voorjaar van 2015 kreeg hij in toenemende mate last van zijn rechter schouder, dit ontstond na een verkeerde beweging, waarbij hij ver naar achteren reikte.Na enige weken sliep hij niet meer van de pijn en meldde zich ziek. De fysiotherapeut deed passieve oefeningen, adviseerde hem niet door de pijn heen te gaan en paste later dry needling toe. Beter werd het niet. Drie (!) maand na ontstaan klachten bezocht hij een orthopeed. Deze gaf aan dat het een frozen shoulder was en dat het wel lang kon duren. Eventueel zou een spuit helpen. De spuit kreeg Jan, beter werd hij er niet van. Inmiddels begon Jan zich ook zorgen te maken omdat hij veel minder salaris ontving omdat hij terugviel op zijn standaard contract uren (geen overuren). Hij nam contact op met zijn leiding gevende en vroeg of er geen andere mogelijkheden waren om eens naar zijn schouder te laten kijken.Er werd contact opgenomen met Cavari Clinics.


Hoe het verder ging met Jan Dijkstra ........... 

Jan kon hier binnen een paar dagen terecht en hij werd onderzocht door een revalidatiearts, een in de schouder gespecialiseerd fysiotherapeut en een schouderdeskundig radioloog deed zijn onderzoek met ook echo. De analyse was dat bij de verkeerde beweging waarmee alles begon er een scheurtje pees- of schouderkapsel was ontstaan en het advies om de schouder langdurig vooral niet te belasten had eigenlijk averechts gewerkt, want inmiddels bewogen schouderblad, sleutelbeen en bovenarm niet meer normaal met elkaar. De spierspanning in nek wat ook sterk toegenomen. Een intensieve fysiotherapeutische behandeling werd voorgesteld van 3 maal per week, vanaf het begin af aan een combinatie van passieve en actieve oefeningen. De eerste week was er meteen verbetering en hierna werd besloten om onder begeleiding tijdelijk onder pijnstilling te behandelen. 

Om een lang verhaal kort te houden: na 6 weken behandelen kon Jan zijn werk weer hervatten. Eind goed, al goed.  


De strekking van het verhaal

Daar waar u als directeur van uw bedrijf of werkgever merkt dat er bij verzuim door ziekte geen duidelijkheid is, c.q. route naar herstel of verzuim lang duurt dan kan Cavari Clinics helpen.

Wij doen dat door snel een diagnostisch onderzoek te doen naar de oorzaak van het verzuim door de juiste specialisten samen naar uw werknemer te laten kijken. Waar nodig kopen we beeldvorming in. Zodra de diagnose duidelijk is verwijzen we uw werknemer naar de juiste professional of geven zelf de behandeling.

Wij werken gezondheidszorg breed.


Hoe ziet het traject eruit?
Onze specialisten
Lees alles over Cavari
"De hulp die ik zo hard nodig had en in het ziekenhuis niet kon krijgen"
Bekijk alle patiëntenverhalen