header

Klachten en symptomen

Functionele stoornissen

Met functionele stoornissen worden die lichamelijke klachten en beperkingen bedoeld, die ontstaan als een onderdeel van het lichaam niet goed functioneert en die na regulier medisch onderzoek niet of slechts voor een beperkt deel door een aanwezige lichamelijke ziekte te verklaren zijn. 

Anders gezegd: er is een lichamelijke functiestoornis. 


Elk medisch specialisme kent zijn eigen functionele stoornissen. Voorbeelden zijn het prikkelbare darmsyndroom bij gastro-enterologie, het chronisch vermoeidheidssyndroom na infectieziekten, onverklaarde pijn op de borst bij cardiologie, fibromyalgie bij reumatologie en functionele bewegingsstoornissen bij de neurologie.


Functionele stoornissen kunnen qua ernst en beperkingen sterk verschillen. Cavari richt zich in principe alleen op die functionele klachten waarbij door de ernst van de klachten en beperkingen onderzoek door een somatisch specialist nodig is omdat er ook een vermoeden bestaat op een lichamelijke ziekte.


Onderstaand voorbeeld uit de praktijk geeft een indruk van de manier waarop wij functionele stoornissen onderzoeken en behandelen.

Wat doet Cavari?

Bij functionele klachten is de insteek bij Cavari Clinics altijd een multidisciplinaire benadering, waarbij de lichamelijke klachten het uitgangspunt zijn.


Bij  dit onderzoek staan drie vragen staan centraal:

Wanneer is er voldoende medisch onderzoek gedaan?

Wat is de verklaring voor de klachten en beperkingen?

Wat is een zinvolle behandeling gericht op herstel?


Na het eerste gesprek bij de medisch coördinerend specialist van Cavari Clinics wordt er een op maat gemaakt onderzoeks- en behandelplan opgesteld.

Cavari Clinics werkt met een team van ervaren medisch specialisten die gespecialiseerd zijn in onderzoek en behandeling van onbegrepen klachten.

Voor specialistische diagnostiek bestaat een samenwerking met diverse ziekenhuizen en gespecialiseerde centra in Nederland.

Een voorbeeld uit de praktijk

Ans van Twist is 28 jaar en onderwijzeres. Tot haar 25e was ze geheel gezond. In dat jaar kreeg ze vreemde tintelingen in haar rechter hand en later ook in haar rechter been. Lopen werd moeilijker en van een gezonde jonge vrouw veranderde Ans in patiënt, die hulp van anderen nodig had.Twee neurologen werden bezocht, MRI’s gemaakt, maar een oorzaak werd niet gevonden.Ans las zelf iets over Cavari Clinics en verzocht de huisarts om verwijzing. Na telefonisch overleg vond een intake bij Cavari Clinics plaats. 


Hoe het verder ging met Ans van Twist........ 

Bij Cavari Clinics werd een team van specialisten samengesteld bestaande uit revalidatiearts, neuroloog, neuroradioloog, cardioloog, internist en psychiater.Alles wat medisch was gedaan werd opnieuw bekeken, er werd nog extra beeldvorming gedaan (hoogresolutie MRI, waarmee eerder afwijkingen in hersenen of ruggemerg kunnen worden gezien); een lichamelijke oorzaak werd niet gevonden.Wel bleken twee opvallende zaken: in de jeugd speelden allerlei zaken in de gezinssituatie, maar ook bleek de gezondheid toen minder goed dan stond vermeld. Ans had regelmatig infecties, kon niet goed meekomen met de schoolgym, enz. In het jaar dat de klachten ontstonden onderging ze in het werk een enorme krenking op haar werk.Het Cavari-team vond het aannemelijk dat het hierboven vermelde wel eens cruciaal zou kunnen zijn in het ontstaan van de klachten.Er werd besloten tot inzicht gevende sessies en aan de hand van een protocol uit de Mayo Clinics werd een behandeling voorgesteld en gegeven onder leiding van drie specialisten en met behulp van drie verschillende andere hulpverleners. Tevens vond een korte opname in een wellnesscentrum (Fontana) plaats.Na een half jaar waren de klachten verdwenen en kon Ans haar leven weer oppakken in privé en werk. 


 De strekking van het verhaal

Het loont vaak om bij klachten die minder goed of niet begrepen worden een goede analyse te doen van levensloop, gezondheid over de jaren heen, ervaringen in studie en werk, enz. Kortom maximaal in te zetten op het goed begrijpen van de klachten in de context van het leven van de patiënt.Dit zonder niet ook heel goed en degelijk aandacht te besteden aan het optimaal zoeken naar lichamelijke oorzaken. Door het laatste ook te doen, kregen we vertrouwen van Ans en stond ze open voor onze uitleg van oorzaak en gevolg en voor een behandeling, die veel van haar heeft gevergd.De uitkomst: Ans heeft haar leven en haar toekomst terug.  

Meer informatie

Informatieve website over functionele klachten

Hoe ziet het traject eruit?
Onze specialisten
Lees alles over Cavari
"De hulp die ik zo hard nodig had en in het ziekenhuis niet kon krijgen"
Bekijk alle patiëntenverhalen