header

Klachten en symptomen

Borst- en buikklachten

Bij Cavari Clinics komen mensen met veel verschillende klachten van borst of buik. 

De vraag of er ernstig lichamelijk lijden is kan de aanleiding voor het bezoek zijn, maar er kunnen ook vragen zijn over klachten waarvoor men al door een specialist behandeld wordt.

Zo hebben hebben we de afgelopen periode verschillende mensen gezien bij wie een bypass- of darmoperatie gedaan is en die daarna de nodige klachten ontwikkelden. 


Onderstaand voorbeeld uit de praktijk geeft een indruk van de manier waarop wij werken.

Diagnostisch onderzoek

Uw onderzoekstraject bij Cavari Clinics start met een bezoek aan de medisch coördinerend specialist. Afhankelijk van uw klachten en het vooronderzoek bepaalt hij of zij samen met u welk onderzoek nodig is. Daarna zal samen met u een behandeltraject worden uitgezet. Dat kan binnen Cavari Clinics zijn of elders. 


Diagnostisch onderzoek 

Er zijn drie vormen van diagnostisch onderzoek mogelijk, namelijk: 

Een consult bij één medisch specialisme, ofwel monodisciplinair onderzoek 

Bij bepaalde klachten kan een uitgebreid medisch onderzoek door meerdere medisch specialisten noodzakelijk zijn. Dit noemen we ook wel multidisciplinair onderzoek 

Een second opinion houdt in dat een advies wordt gevraagd aan een onafhankelijk medisch specialist over een lopende medisch specialistische behandeling, bijvoorbeeld wanneer de behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose. 


Functieonderzoek 

Veel functieonderzoek kan binnen Cavari Clinics al worden verricht: ECG, holtermonitoring, echo, fietstest, loopbandtest, longonderzoek, vaatonderzoek, bloedonderzoek. Ander noodzakelijk onderzoek kopen we elders in. Waar mogelijk zullen we ook verwijzen.

De behandeling

De behandelingen bij Cavari Clinics worden in speciale zorgprogramma’s aangeboden met de voor u belangrijkste lichamelijke ziekte of beperking als uitgangspunt. Ieder zorgprogramma wordt voor u op maat uitgewerkt tot een individueel zorgtraject.

Monodisciplinair

Bijvoorbeeld, voor iemand met littekenpijn na een bypassoperatie, wordt een behandelteam samengesteld dat bestaat uit de coördinerend medisch specialist, anesthesioloog/pijnbestrijder en een fysiotherapeut gespecialiseerd in pijnbehandeling. Indien nodig worden er lopende de behandeling extra specialisten bij betrokken.  


Multidisciplinair

Vaak stellen we bij problemen op dit gebied al direct bij aanvang van de behandeling een multidisciplinair behandelteam samen. 

Bijvoorbeeld, voor iemand met longlijden (COPD), ontregelde suikers, slaapapneusyndroom, overgewicht en geheugenproblemen bestaat het behandelteam uit de coördinerend specialist, internist, neuroloog en fysiotherapeut. Waar nodig wordt een psychiater aan het team toegevoegd. Indien er al voor het Cavari-traject een lopende behandeling bij een specialist in een ander ziekenhuis was, wordt deze bij de behandeling betrokken.


Een voorbeeld uit de praktijk

Ria van der Wiel heeft al van jongs af aan buikpijn. Deze bleek in eerste instantie te berusten op darmontstekingen, waarvoor over de jaren 5(!) operaties werden gedaan. Aangedane stukken darm werden verwijderd. De buikpijn veranderde geleidelijk van karakter en sinds drie jaar zit de pijn vooral links onder. Werken werd onmogelijk ook al doordat Ria slechter ging slapen; vermoeidheid kwam erbij, de pijn werd erger, enz.Ria ontmoette veel dokters voor haar klachten, maar een oplossing voor de pijn werd niet geboden. Toen ze een dokter ontmoette, die zei dat het tussen de oren zat, brak er wat in Ria; ze voelde zich niet serieus genomen. De bedrijfsarts stelde haar en de werkgever een Cavari Clinics-traject voor.


Hoe het verder ging met Ria van der Wiel........  

Ria van der Wiel werd door een team van vier verschillende medisch specialisten bij Cavari Clinics bekeken, ook werd een extra CT gemaakt van de buik. Alle beschikbare medische informatie werd opgevraagd c.q. herbeoordeeld.Resultaat: een deel van de buikklachten zal samenhangen met littekenvorming in de buik naar de verschillende operaties. We vonden echter twee heel concrete dingen: er was nog een duidelijke littekenbreuk en er was een duidelijke relatie van de pijn met voedsel inname.Op basis van de Cavari diagnostiek werd een kundig chirurg gezocht; deze herstelde de littekenbreuk; parallel werd met behulp van een diëtiste het eet- en voedingspatroon aangepast en proefondervindelijk geprobeerd wat wel en niet klachten gaf. Al met al ervoer Ria een klachten vermindering van 70%.

De strekking van het verhaal

Met een frisse blik in teamverband naar de klachten kijken maakt het makkelijker om oorzaken te vinden voor klachten, die zich minder goed laten begrijpen. Hier was met name ook het bestuderen van de complete voorgeschiedenis en het heel goed luisteren naar de patiënte van belang. Beide zaken, waarvoor in de standaard spreekuursetting van een ziekenhuis vaak de tijd ontbreekt.

Hoe ziet het traject eruit?
Onze specialisten
Lees alles over Cavari
"De hulp die ik zo hard nodig had en in het ziekenhuis niet kon krijgen"
Bekijk alle patiëntenverhalen