header

Klachten en symptomen

Hartklachten

Bij Cavari komen mensen met hele verschillende klachten zoals o.a. pijn op de borst, hartkloppingen, kortademigheid.

Dit kunnen mensen zijn, waarbij het de vraag is of ze “iets aan hun hart hebben”, maar ook mensen, die al onder behandeling zijn van een cardioloog maar desondanks klachten blijven houden.

Hierbij willen we altijd breder kunnen kijken naar de klachten dan strikt cardiologisch, lees: meer medisch specialisten bij ons onderzoek kunnen betrekken als nodig.


Onderstaand voorbeeld uit de praktijk geeft een indruk van de manier waarop wij werken.

Preventief onderzoek

Indien u graag wilt weten hoe het de gezondheid van uw hart en vaten staat kunt u een health check laten doen. 

Bij een health check onderzoeken we risicofactoren voor hart- en vaatziekten. 

 

Health Checks

Meer informatie over de Health checks van Cavari vindt u hier

Diagnostisch onderzoek

Uw onderzoekstraject bij Cavari Clinics start met een bezoek aan de medisch coördinerend specialist. Afhankelijk van uw klachten en het vooronderzoek bepaalt hij of zij samen met u welk onderzoek nodig is. Daarna zal samen met u een behandeltraject worden uitgezet. Dat kan binnen Cavari Clinics zijn of elders.

Diagnostisch onderzoek

Er zijn drie vormen van diagnostisch onderzoek mogelijk, namelijk:

Een consult bij één medisch specialisme, ofwel monodisciplinair onderzoek

Bij bepaalde klachten kan een uitgebreid medisch onderzoek door meerdere medisch specialisten noodzakelijk zijn. Dit noemen we ook wel multidisciplinair onderzoek.

Een second opinion houdt in dat een advies wordt gevraagd aan een onafhankelijk medisch specialist over een lopende medisch specialistische behandeling, bijvoorbeeld wanneer de behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose.


Functieonderzoek

Veel functieonderzoek kan binnen Cavari Clinics al worden verricht: ECG, holtermonitoring, echo, fietstest, loopbandtest, longonderzoek, vaatonderzoek, bloedonderzoek. Ander noodzakelijk onderzoek kopen we elders in. Waar mogelijk zullen we ook verwijzen.

Behandeling

De behandelingen bij Cavari Clinics worden in speciale zorgprogramma’s aangeboden met de voor u belangrijkste lichamelijke ziekte of beperking als uitgangspunt. Ieder zorgprogramma wordt voor u op maat uitgewerkt tot een individueel zorgpad.

Monodisciplinair

Bijvoorbeeld voor iemand met blijvende moeheid na een hart infarct waardoor re-integratie in werk niet lukt, wordt een behandelteam samengesteld dat bestaat uit een cardioloog, physician assistent en een fysiotherapeut gespecialiseerd in hartrevalidatie. Zodra het kan, wordt samen met de bedrijfsarts bekeken hoe u uw werk kunt hervatten of welke aanpassingen nodig zijn.

Multidisciplinair 

Zo nodig stellen we een multidisciplinair behandelteam voor u samen. Bijvoorbeeld, voor iemand met paniekaanvallen klachten bij boezemfibrilleren kan het behandelteam bestaan uit een cardioloog, psychiater en een fysiotherapeut gespecialiseerd in hartrevalidatie. 

Een voorbeeld uit de praktijk

Martin van Wijk, manager in een grote commerciële organisatie, is inmiddels voor de vierde keer in drie maanden met een hartritmestoornis opgenomen in een ziekenhuis. De laatste keer was een elektrische schok nodig om het hartritme te herstellen.

Zijn cardioloog legt enige weken later uit dat een ritmestoornis als die van meneer Van Wijk vaak voorkomt en op zich onschuldig is. Het belangrijkste is om stolseltjes te voorkomen, omdat die gevaarlijk zijn en aanleiding kunnen geven tot herseninfarcten. Het voorstel van de cardioloog is om door te gaan met de medicijnen en vooral de bloeddruk in de gaten te houden.

Thuis gekomen wordt Van Wijk angstig. Want wat als hij opnieuw last krijgt van zijn ritmestoornis, de laatste keer moest hij op zijn werk ten overstaan van zijn voltallig personeel worden afgevoerd. Zijn werk lijdt onder zijn zorgen en hij merkt dat hij somber en kortaf wordt. Drie week na het bezoek aan zijn cardioloog meldt hij zich ziek.

Hij besluit een en ander met zijn bedrijfsarts te bespreken. Deze hoort hem aan en adviseert Cavari Clinics eens te bezoeken, omdat men daar een andere benadering heeft en breder naar de klachten en de mens kijkt dan in de reguliere zorg mogelijk is. Meneer bespreekt e.e.a. met zijn cardioloog en verwijst graag naar Cavari Clinics.

Hoe het verder ging met Martin van Wijk....

Tijdens de intake bij Cavari Clinics stelt de cardioloog en coördinerend medisch specialist vast dat er waarschijnlijk sprake is van een depressie in combinatie met hartritmestoornissen, waardoor Van Wijk onzeker en bang wordt. Er wordt voorgesteld de medicatie aan te passen, zodat de kans op hartritmestoornissen sterk minder wordt en de depressie verder in kaart te brengen en te behandelen.

Er wordt meteen tot actie overgegaan. Van Wijk krijgt direct een intake bij de psychosomatisch georiënteerd systeempsychiater van Cavari Clinics. De diagnose luidt dat Van Wijks persoonlijkheid, zijn carrière en de ontwikkelingen op zijn werk een groot effect hebben op zijn manier van leven en het omgaan met zijn klachten. Er worden een behandelplan en een begroting opgesteld. Direct na het akkoord van de werkgever gaat de behandeling van start: een combinatie van gesprekken met uitleg over de interactie tussen lichaam en geest, medicijnen, coaching en leefstijlinterventie.

De resultaten laten niet lang op zich wachten: de ritmestoornissen blijven weg, meneer krijgt een veel betere conditie, krijgt ideeën hoe hij zijn werk anders kan inrichten, enzovoort. Na twee maanden hervat hij zijn werk en na vier maanden werkt hij weer volledig – zij het op een meer ontspannen manier – en naar volle tevredenheid van zijn team en leidinggevende.

De strekking van het verhaal

Vaak staan hartritmestoornissen niet op zichzelf, maar komen ze voor als uiting van stemmingsstoornissen, zoals een depressie. In de reguliere zorg is hiervoor weinig aandacht. Cavari Clinics heeft oog voor de interactie tussen lichaam, omgeving en geest en stemt haar werkwijze hierop af. Zo komen genezing en re-integratie in een stroomversnelling.

Door het traject bij Cavari Clinics begrijpt Martin van Wijk zijn eigen situatie beter en doorziet hij de interactie tussen zijn persoonlijkheid, zijn manier van werken en zijn gezondheidsklachten. Hierdoor kan hij met behulp van de bedrijfsarts sneller re-integreren. Hij wordt succesvoller in zijn werk en staat meer ontspannen in het leven.
Hoe ziet het traject eruit?
Onze specialisten
Lees alles over Cavari
"De hulp die ik zo hard nodig had en in het ziekenhuis niet kon krijgen"
Bekijk alle patiëntenverhalen