header

Klachten en symptomen

Klachten van het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Afwijkingen in het zenuwstelsel kunnen tot veel verschillende klachten aanleiding geven.  


Zo zien wij  bij Cavari patiënten met klachten als hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen-, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen.

Vaak leiden de lichamelijke verschijnselen ook tot al dan niet voorbijgaande mentale klachten en heeft het gevolgen voor het sociale functioneren.

Bij deze klachten kijken we daarom vaak met een breed team van specialisten.


Onderstaand voorbeeld uit de praktijk geeft een indruk van de manier waarop wij werken.

Diagnostiek

Uw onderzoekstraject bij Cavari Clinics start met een bezoek aan de medisch coördinerend specialist. Afhankelijk van uw klachten en het vooronderzoek bepaalt hij samen met u welk onderzoek nodig is en welke medisch specialisten daarbij ingezet moeten worden. 

Het diagnostiek traject eindigt met een conclusie en indien van toepassing een behandeladvies. Het geadviseerde behandeltraject kan bij Cavari Clinics zijn of elders uitgevoerd worden. 


Diagnostisch Onderzoek

Er zijn drie vormen van diagnostisch onderzoek mogelijk, namelijk: 

Een consult bij één medisch specialisme, ofwel monodisciplinair onderzoek.

Bij bepaalde klachten kan een uitgebreid medisch onderzoek door meerdere medisch specialisten noodzakelijk zijn. Dit noemen we ook wel multidisciplinair onderzoek. 

Een second opinion houdt in dat een advies wordt gevraagd aan een onafhankelijk medisch specialist over een lopende medisch specialistische behandeling, bijvoorbeeld wanneer de behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose.   


Extra aandachtspunten bij de diagnostiek

Grondige brede diagnostiek door meerdere specialismen en vanuit verschillende invalshoekenvolledige inventarisatie van alle van invloed zijnde factoren die het herstel kunnen vertragen 


Samenwerking andere centra 

Cavari Clinics biedt, in samenwerking met andere medische centra, diagnostisch onderzoek voor het hele spectrum van aandoeningen van het zenuwstelsel.

Behandeling 

De behandelingen bij Cavari Clinics worden aangeboden in individueel op maat gemaakte zorgtrajecten.


Licht multidisciplinair 

Bijvoorbeeld, voor iemand met lichte uitvals verschijnselen na een hersenbloeding waardoor werken als chauffeur niet goed lukt, wordt een behandelteam samengesteld dat bestaat uit een coördinerend specialist, revalidatiearts een fysiotherapeut gespecialiseerd. Zodra het kan wordt samen met de bedrijfsarts bekeken hoe het werk hervat kan worden of welke aanpassingen nodig zijn.


Zwaar Multidisciplinair 

Bij meerdere problemen zal een uitgebreider multidisciplinair behandelteam samengesteld worden. 

Zo zal voor iemand met geheugen- en concentratieproblemen, slaapapneusyndroom en epilepsie, het behandelteam bestaan uit een coördinerend specialist, revalidatiearts, fysiotherapeut, neuroloog en een psychiater.


Samenwerking met andere centra 

Voor specialistische behandelingen bestaat een samenwerking met met diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Een voorbeeld uit de praktijk

Allart de Vries is veertig jaar. Normaal gesproken werkt hij als administrateur bij een groothandel in kantoormeubilair en zit hij in zijn vrije tijd veel op de racefiets. Maar nu al twee weken niet. De Vries ligt namelijk met rugpijn in bed. Zonet heeft hij de huisarts op visite gehad, die heeft vastgesteld dat hij een hernia heeft. Gelukkig heeft de huisarts sterkere pijnstillers voorgeschreven, die iets lijken te helpen. Ook heeft de huisarts met het ziekenhuis gebeld en een afspraak gemaakt bij de neuroloog. Maar De Vries moet rekening houden met vijf weken wachttijd, aldus de huisarts. De kans is redelijk groot dat de hernia voor die tijd vanzelf verdwenen is. Hij moet maar rustig in bed blijven liggen.De Vries vindt het allemaal maar niets. Niet kunnen werken, niet kunnen sporten, alleen met hulp naar de WC kunnen – en dan die pijn! Hij moet er niet aan denken dat dat nog vijf weken duurt.Aan het eind van de ochtend belt De Vries’ werkgever, die zijn administrateur node begint te missen. Hoe is het met hem? Knap hij al op? Als de werkgever De Vries’ verhaal heeft aangehoord, wordt hij ongeduldig en vraagt hij of De Vries het goed vindt dat hij via de verzuimcoördinator contact opneemt met Cavari Clinics. De Vries heeft daar nog nooit van gehoord, maar hij vindt alles best, als hij maar geholpen wordt.


Hoe het verder ging met Allart de Vries............

Amper een uur later gaat De Vries’ telefoon opnieuw. Een arts van Cavari Clinics stelt zich voor, vraagt hoe het met De Vries gaat – en of die het goed vindt dat hij nog diezelfde middag langskomt om hem te onderzoeken. De Vries is verbouwereerd over zoveel voortvarendheid, maar stemt natuurlijk graag toe. En inderdaad, nog diezelfde middag krijgt hij visite van een revalidatiearts van Cavari Clinics. Die onderzoekt hem en constateert inderdaad een hernia met veel pijn, maar stelt ook vast dat er geen vitale functies (zoals plassen) bedreigd zijn. De specialist stelt voor een MRI-scan uit te voeren en, indien mogelijk, aansluitend een wortelblokkade. Dit om de pijn te verminderen en ervoor te zorgen dat De Vries weer wat kan bewegen.Cavari Clinics zorgt ervoor dat De Vries al twee dagen later in een nabijgelegen ziekenhuis terecht kan voor een MRI-scan. Daar blijkt dat zijn aandoening zich leent voor een wortelblokkade, die ook direct wordt toegepast. Meteen voelt De Vries de pijn wegtrekken. Dolgelukkig komt hij thuis. Hij belt zijn werkgever, vertelt wat hem is overkomen – en dat hij verwacht binnen een paar dagen weer te kunnen werken. En zijn verwachting komt uit. De Vries durft nog niet direct op zijn racefiets te stappen, maar vijf dagen na het bezoek van zijn huisarts is hij weer aan het werk. Vijf weken wachten op reguliere zorg blijkt niet nodig.


De strekking van het verhaal

Het is mogelijk via Cavari Clinics een medisch specialist aan huis te laten komen. Dit kan grote voordelen bieden wanneer de reguliere zorg onvoldoende of niet tijdig genoeg duidelijkheid verschaft.

Hoe ziet het traject eruit?
Onze specialisten
Lees alles over Cavari
"De hulp die ik zo hard nodig had en in het ziekenhuis niet kon krijgen"
Bekijk alle patiëntenverhalen