header

Klachten en symptomen

Moeheid

Er zijn veel medische en niet medische oorzaken voor chronische moeheid. 

Wanneer is moe zijn abnormaal? 

Iedereen is wel eens moe, oorzaken zijn legio en gelukkig gaat moeheid vaak weer spontaan over. Als moeheid te lang blijft of de patiënt ernstig belemmerd wordt in zijn doen en laten worden vaak dokters geraadpleegd, die op zoek gaan naar een oorzaak.

Bij Cavari zien we veel patiënten met langdurige of extreme moeheidsklachten. Goede multidisciplinaire analyse blijkt vrijwel altijd essentieel om te komen tot het vinden van vaak meerdere oorzaken. Succesvolle behandeling is vaak mogelijk.


Onderstaand voorbeeld uit de praktijk geeft een indruk van de manier waarop wij werken.

Diagnostisch onderzoek 

Uw onderzoekstraject bij Cavari Clinics start met een bezoek aan de medisch coördinerend specialist. Afhankelijk van uw klachten en het vooronderzoek bepaalt hij of zij samen met u welk onderzoek nodig is. Daarna zal samen met u een behandeltraject worden uitgezet. Dat kan binnen Cavari Clinics zijn of elders.
   

Diagnostisch onderzoek

Er zijn drie vormen van diagnostisch onderzoek mogelijk, namelijk:Een consult bij één medisch specialisme, ofwel monodisciplinair onderzoekBij bepaalde klachten kan een uitgebreid medisch onderzoek door meerdere medisch specialisten noodzakelijk zijn. Dit noemen we ook wel multidisciplinair onderzoekEen second opinion houdt in dat een advies wordt gevraagd aan een onafhankelijk medisch specialist over een lopende medisch specialistische behandeling, bijvoorbeeld wanneer de behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose.

Functieonderzoek

Veel functieonderzoek kan binnen Cavari Clinics al worden verricht: ECG, holtermonitoring, echo, fietstest, loopbandtest, longonderzoek, vaatonderzoek, bloedonderzoek. Ander noodzakelijk onderzoek kopen we elders in. Waar mogelijk zullen we ook verwijzen.

Behandeling

De behandelingen bij Cavari Clinics worden in speciale zorgprogramma’s aangeboden met de voor u belangrijkste lichamelijke ziekte of beperking als uitgangspunt. Ieder zorgprogramma wordt voor u op maat uitgewerkt tot een individueel zorgpad.

Mono disciplinair

Bijvoorbeeld, voor iemand met blijvende moeheid na een hart infarct waardoor re-integratie in werk niet lukt wordt een behandelteam samengesteld dat bestaat uit een cardioloog, een physician assistent en een fysiotherapeut gespecialiseerd in hartrevalidatie. Zodra het kan wordt samen met de bedrijfsarts bekeken hoe het werk hervat kan worden of welke aanpassingen nodig zijn.

Multidisciplinair

Zo nodig stellen we een multidisciplinair behandelteam voor u samen. Bijvoorbeeld, voor iemand met moeheid, een bloedziekte, de ziekte van Lyme en een hartoperatie in de voorgeschiedenis kan het behandelteam bestaan uit een cardioloog, internist, psychiater en een fysiotherapeut gespecialiseerd in hartrevalidatie. 

Een voorbeeld uit de praktijk

Iedereen is wel eens moe, maar bij Marijke van Taly was het extreem. Zij was tot twee jaar geleden verkoopster in een mode zaak, maar kreeg toen “griep”. Na die griep is ze nooit meer de oude geworden en ze bleef moe, gevoelig voor ontstekingen (verkoudheid en huidinfecties). Uiteindelijk ging zo ook slecht slapen en kwam ze in een vicieuze cirkel terecht. Langer dan halve dagen werken lukt niet meer en buiten dat, ligt ze vooral op bed. Internist en dermatoloog keken, maar konden geen oplossing bieden. Haar huisarts stelde Cavari Clinics voor.

Als u wilt weten hoe het verder ging met Marijke van Taly........

Bij Cavari werd een team samengesteld dat bestond uit een cardioloog (intake), immunoloog, KNO-arts (extern), fysiotherapeut, physician assistant en psychiater. Onze conclusie met name op basis van beloop van klachten en aanvullend bloedonderzoek was ontregeling van het afweersysteem door een infectie enige jaren geleden en daardoor verhoogde vatbaarheid voor nieuwe infecties. Hierdoor inmiddels een slechte conditie en ten gevolge van de lichamelijke klachten ook een stemmingsstoornis. Er werd goede uitleg gegeven van de “gezondheidspuzzel” en een behandeling gestart. Deze bestond uit een langdurige antibiotica kuur, tijdelijk antidepressiva om weer beter te slapen en een op maat gesneden revalidatie programma werd gestart zodra dat mogelijk was. Na 3 maanden kon weer opbouw in werkuren plaatsvinden; na nog 3 maanden werkte Marijke weer met plezier volledig en kon ze ook haar privé activiteiten weer oppakken. De medicatie kon gestopt worden. 


De strekking van het verhaal

Wanneer moeheidsklachten voortduren kunnen ze een heel leven ontregelen. Daarom vooral niet te lang wachten met goed zoeken naar de oorzaak en waar nodig multidisciplinair kijken voordat onherstelbare veranderingen zijn doorgevoerd (baanverlies, enz.). Vaak dient ook de behandeling uit meerdere disciplines te worden aangestuurd en individueel te worden vormgegeven.

Hoe ziet het traject eruit?
Onze specialisten
Lees alles over Cavari
"De hulp die ik zo hard nodig had en in het ziekenhuis niet kon krijgen"
Bekijk alle patiëntenverhalen