header

Klachten en symptomen

Pijn

Over pijn zijn veel boeken vol geschreven.  Wij zien veel mensen, die al lange tijd pijn hebben. Voor een goed onderzoek van de oorzaak van de pijn (als die niet voor de hand ligt) is bijna altijd een team van specialisten nodig, die elkaar in kennis aanvullen en samen op zoek gaan naar de verklaring van de pijn en de oplossing.  

Bij Cavari stellen we zo’n team samen aangepast aan de patiënt met zijn klachten.


Onderstaand voorbeeld uit de praktijk geeft een indruk van de manier waarop wij werken.

Diagnostisch onderzoek

Uw onderzoekstraject bij Cavari Clinics start met een bezoek aan de medisch coördinerend specialist. Afhankelijk van uw klachten en het vooronderzoek bepaalt hij samen met u welk onderzoek nodig is en welke medisch specialisten daarbij ingezet moeten worden. Het diagnostiek traject eindigt met een conclusie en indien van toepassing een behandeladvies. Het geadviseerde behandeltraject kan bij Cavari Clinics zijn of elders uitgevoerd worden. 


Diagnostisch onderzoek 

Er zijn drie vormen van diagnostisch onderzoek mogelijk, namelijk: 

Een consult bij één medisch specialisme, ofwel monodisciplinair onderzoek 

Bij bepaalde klachten kan een uitgebreid medisch onderzoek door meerdere medisch specialisten noodzakelijk zijn. Dit noemen we ook wel multidisciplinair onderzoek 

Een second opinion houdt in dat een advies wordt gevraagd aan een onafhankelijk medisch specialist over een lopende medisch specialistische behandeling, bijvoorbeeld wanneer de behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose. 


Extra aandachtspunten bij de diagnostiek

Grondige brede diagnostiek door meerdere specialismen en vanuit verschillende invalshoeken.

Volledige inventarisatie van alle van invloed zijnde factoren die het herstel kunnen vertragen. 


Functieonderzoek 

Veel functieonderzoek kan binnen Cavari Clinics al worden verricht: ECG, holtermonitoring, echo, fietstest, loopbandtest, longonderzoek, vaatonderzoek, bloedonderzoek. Ander noodzakelijk onderzoek kopen we elders in. Waar mogelijk zullen we ook verwijzen.

Behandeling

De behandelingen bij Cavari Clinics worden in speciale zorgprogramma’s aangeboden met de voor u belangrijkste lichamelijke ziekte of beperking als uitgangspunt. Ieder zorgprogramma wordt voor u op maat uitgewerkt tot een individueel zorgpad.


Licht multidisciplinair 

Bijvoorbeeld, voor iemand met migraine en slijtage in de nek waardoor het werken regelmatig niet lukt, wordt een behandelteam samengesteld dat bestaat uit een coördinerend specialist, neuroloog en een fysiotherapeut gespecialiseerd in migraine en nek-schouder-arm-problematiek. Zodra het kan wordt samen met de bedrijfsarts bekeken hoe u uw werk kunt hervatten of welke aanpassingen nodig zijn.


Zwaar Multidisciplinair

Zo nodig stellen we een uitgebreider multidisciplinair behandelteam voor u samen. 

Zo zal voor iemand met blijvende pijn, slaapproblemen, mentale problemen en extreme vermoeidheid na een auto-ongeluk met uitgebreide botbreuken en een schedelbreuk, het behandelteam bestaan uit: een coördinerend specialist, revalidatiearts, fysiotherapeut, neuroloog, anesthesioloog/pijnbestrijder en een psychiater gespecialiseerd in pijnbehandelingen. 


Samenwerking met andere centra 

Voor specialistische diagnostiek bestaat een samenwerking met diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Een voorbeeld uit de praktijk

Jan Hoekstra, een alleenstaande man van 55 jaar, deed zijn hele leven al productiewerk. Het leven was voor hem erg voorspelbaar, gezondheidsklachten had hij nooit, hij sliep in als hij zijn bed zag, had zijn hobby’s en een zeer vaste tijdsindeling in de week. Dit veranderde op slag toen hij op een kwade dag heftige pijn op de borst kreeg, die uiteindelijk tot gevolg had dat hij in een ziekenhuis een bypassoperatie onderging.Meteen na de operatie ervoer hij heftige pijn bovenaan het sternum, maar het idee was dat dit nog samenhing met de wondgenezing. In de maanden hierop volgend veranderde de pijn in ernst naar een continue drukkend gevoel dat erger werd in gebogen houding en de locatie verschoof naar de adamsappel. KNO en anesthesist werden geraadpleegd, afwijkingen werden niet gevonden. 

De klacht beheerste gaandeweg het hele leven van meneer: hij kon alleen nog krampachtig rechtop zitten, sliep maar een paar uur per nacht, werd steeds vermoeider, kon zijn werk niet meer doen, enz.De huisarts zag deze negatieve spiraal en verwees na telefonisch overleg meneer naar Cavari Clinics.


Hoe het verder ging met Jan Hoekstra............

Wij deden een uitgebreide intake met cardioloog, radioloog, neuroloog en psychiater. We maakten ook een CT van de hals.Bij ons onderzoek vinden we een man met gedrongen lichaamsbouw en korte hals, die zeer bezig is met zijn klachten van de hals en ook steeds “eraan” zit. Bij onderzoek van de keelklachten vinden we ondanks ook uitgebreide beeldvorming geen afwijkingen. Een KNO-arts keek al eerder. Er was dus geen anatomische verklaring voor de klachten.Psychiatrisch werd geconcludeerd tot een werkdiagnose somatoforme stoornis d.d. angststoornis bij somatische aandoening bij alleenstaande man, die nooit ziek geweest was voor CABG.De behandeling bestond uit een combinatie van uitleg lichamelijke klachten hoe deze kunnen ontstaan c.q. beleefd kunnen worden ook zonder dat er duidelijke anatomische afwijkingen zijn vast te stellen. Hiernaast werd aandacht besteed aan houding, lichaamsbeweging en hoe klachten zo goed mogelijk zijn te voorkomen. De secundaire ‘gevolgschade’ namelijk een krampachtige houding van het hoofd en verkramping van de nekspieren om het nare gevoel in de keel te ontwijken bleek wel goed behandelbaar middels fysiotherapeutische technieken.Het algehele resultaat is dat patiënt zich veel beter is gaan voelen en minder last heeft van het nare gevoel in de keel. Hij is weer zelf gaan sporten en behandeling kon hier snel worden beëindigd.


De strekking van het verhaal

Het loont altijd om de klachten van een patiënt in zijn context te bekijken. Hier was er de context van een zijn hele leven al alleen levende man, die kon functioneren dankzij een zeer gestructureerd en voorspelbaar ingericht bestaan. Dit bestaan hield even op door de CABG.Lichamelijke klachten ontregelden hem meer en meer, evenals het vasthouden aan een lichamelijke oorzaak.Goed en degelijk onderzoek te doen naar de klacht zelf is van wezenlijk belang om een goede behandelrelatie op te kunnen bouwen; goede communicatie met de patiënt op zijn eigen niveau maakt dat iemand verkeerde cognities kan los laten en gaat openstaan voor een andere aanpak van behandeling.De besproken patiënt heeft zijn structuur weer teruggevonden.

Hoe ziet het traject eruit?
Onze specialisten
Lees alles over Cavari
"De hulp die ik zo hard nodig had en in het ziekenhuis niet kon krijgen"
Bekijk alle patiëntenverhalen