headerafbeelding

Kosten Cavari-traject

Indien u door de bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur of juridische instantie naar ons verwezen wordt voor een diagnostisch onderzoek, dan zijn de kosten voor rekening aanvrager. 


Indien u door een huisarts of medisch specialist naar Cavari Clinics verwezen wordt voor een diagnostisch traject en de verwijzing door ons geaccepteerd wordt, dan ligt het aan uw type zorgverzekeringspolis of en wat er wordt vergoed.   


Met betrekking tot het wel of niet accepteren van een verwijzing: u moet wel in onze medische doelgroep vallen (zie elders op de site). 


Uw type zorgpolis bepaalt of er een volledig diagnostisch onderzoek gedaan kan worden of dat alleen een beperkt onderzoek mogelijk is. 


In principe neemt Cavari voor de diagnostische fase genoegen met wat uw verzekering vergoedt en worden geen kosten aan u doorberekend. Wel gaat de zorg bij Cavari Clinics ten koste van uw wettelijk eigen risico voor 2e lijns zorg.


Indien u na de diagnostiek ook bij ons in behandeling wenst te komen, dan is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis of dat mogelijk is.


Het is ook  mogelijk dat iemand een traject voor zichzelf inkoopt (privé of zakelijk). We zien dit vaak bij Health Checks, maar ook in toenemende mate bij klachten waar de oorzaak onduidelijk voor is en die gepaard gaan met forse beperkingen.