headerafbeelding

Passantentarieven

Naast de elders beschreven prijsafspraken tussen ZBC’s, ziekenhuizen en zorgverzekeraars bestaan er ook situaties, waarin de door het ziekenhuis of ZBC vastgestelde passantenprijs in rekening wordt gebracht.

Als patiënt kunt u te maken krijgen met deze passantenprijzen. Het gaat dan om de volgende situaties:

- Cavari Clinics heeft geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar afgesloten.

- U bent niet verzekerd.

- De behandeling wordt niet (volledig) door uw zorgverzekeraar vergoed omdat deze niet bij het reguliere      
  zorgaanbod van Cavari Clinics hoort.


Download passantentarieven

U kunt hier de passantentarieven 2017 zien.

Download passantentarieven

U kunt hier de passantentarieven 2018 zien.