headerafbeelding

Stelt u hoge eisen aan kwaliteit?

Kernactiviteiten

Onze kernactiviteit is het analyseren en oplossen van ingewikkelde gezondheidsproblemen die aanleiding geven tot aanhoudende medische problemen en/of (dreigend) arbeidsverzuim.


Wij richten ons daarbij speciaal op twee deelgebieden:

Lichamelijke ziektes die werk of toegang tot werk ingrijpend beïnvloeden.

Psychische gevolgen samenhangend met lichamelijke aandoeningen die optimaal functioneren in de weg staan.


Wij zijn specialisten in:

Diagnostiek en medische analyses.

Het op maat inrichten van behandel- en revalidatietrajecten.

Het inzetten van medisch specialisten met een superspecialisatie bij zeldzame medische problemen.

Afhankelijk van uw medische vraag stellen wij een team van onze medisch specialisten samen. Dit is altijd maatwerk.


Cavari Clinics heeft vestigingen in Groningen en Heerenveen en werkt met een landelijk netwerk van medisch specialisten.

Wat maakt Cavari anders?

Cavari Clinics heeft bij alle producten steeds de hele mens voor ogen en is sterk op herstel van functie en werkvermogen gericht. Hiernaast is de benadering van de cliënt uniek persoonlijk en zijn we gespecialiseerd in het oplossen van complexe gezondheidsvragen.


Ervaring en kennis

Cavari Clinics is zowel een privékliniek als een door het ministerie van VWS erkende instelling voor medisch specialistische zorg en bevoegd om alle medisch specialistische behandelingen te bieden als Zelfstandig Behandel Centrum.

Cavari Clinics wordt gevormd door medische professionals met jarenlange ervaring in de academische en perifere topklinische ziekenhuiszorg. Deze professionals hebben als initiatiefnemers aan de basis van diverse succesvolle zorgvernieuwingsprojecten gestaan. Dit vormde de drijfveer voor de oprichting en verdere ontwikkeling van Cavari Clinics.

Cavari Clinics slecht de schotten in de gezondheidszorg door integratie van specialismen en een duidelijke regiefunctie in complexe vraagstukken.


Kernwaarden

Cavari Clinics heeft drie kernwaarden die haar identiteit als geheel verwoorden en dienen als maatstaf voor ons denken en handelen. Tevens vormen zij de leidraad hoe medewerkers met u en met elkaar omgaan. De drie kernwaarden zijn:

Betrokkenheid

Zorgvuldigheid

Creativiteit en innovatie


Kenmerkend

Wij zijn er voor u om de voor u passende oplossing te vinden. Wij bieden efficiënte en hoogwaardige zorg in combinatie met een grote mate van flexibiliteit. Wij leveren maatwerk in een persoonlijke omgeving.

Kwaliteitsbeleid

Iedere zorginstelling moet volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen een kwaliteitssysteem opzetten welke de gehele organisatie omvat.


Cavari Clinics heeft gekozen voor het  kwaliteitskeurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland en het bijbehorende Veiligheids Management Systeem. Elders op onze site kunt u hier meer over lezen.


Cavari Clinics heeft zichzelf een aantal concrete doelen gesteld voor het uitvoeren van de zorg en dienstverlening:


Geen wachtlijsten

Er wordt binnen 24 uur na aanmelding van een diagnostisch onderzoek of expertise contact opgenomen met de betrokkenen. 


Geen wachttijden 

Patiënten worden binnen 15 minuten geholpen


Intercollegiaal overleg

Optimale bereikbaarheid voor intercollegiaal overleg


Optimale zorg op maat

Kritische toetsing van geleverde zorg en aangevraagde diagnostiek


Bejegening

Vriendelijke bejegening door onze medewerkers


Effectmetingen

Continue verbetering van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Relatie tot de reguliere gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Nederland is van een hoog niveau. Voor veruit de meeste aandoeningen kunt u uitstekend in de reguliere zorg terecht. 

Cavari heeft een innovatief, op de reguliere zorg aanvullend, medisch specialistisch zorg aanbod voor mensen die door de verschillende schotten in de gezondheidszorg medische problemen  blijven houden of  hierdoor in het werk belemmerd (dreigen te) worden. 

In de praktijk betekent dit dat wij in de praktijk goed kijken waar iemand het beste geholpen is: in de reguliere zorg of dat een traject bij Cavari het verschil kan maken. Na het traject bij Cavari vindt altijd weer overdracht naar de reguliere zorg plaats.

Met wie werken we samen?

Cavari Clinics is onderdeel van het gezondheidszorgnetwerk en daarom werken we samen met allerlei gezondheidsinstellingen om ons heen.


Ook werken we samen met diverse zelfstandig werkende klinieken en hulpverleners.

We zoeken steeds samenwerking met deze organisaties en professionals, indien we vinden dat zij bij de individuele patiënt mee het verschil kunnen maken.


Met diverse arbodiensten, bedrijfsartsen, verzuimbedrijven, re-integratiebedrijven, afdelingen P&O en leidinggevenden coördineren wij acties gericht op hulp bij re-integratie na verzuim door ziekte.