headerafbeelding

Het Cavari-traject

Hoe ziet het Cavari-traject er voor patiënten uit?

Aanmelding

De aanmeldingsbrief wordt op een aantal onderdelen beoordeeld zoals: juiste medische vraagstelling, financiële en verzekeringstechnische aspecten en of Cavari Clinics de juiste kliniek is om de aanvraag in behandeling te nemen. 

Intake en diagnostiek

Tijdens de intake worden uw klachten in kaart gebracht. Bij Cavari Clinics werken we niet onder tijdsdruk en hebben tijd voor u. Dit betekent dat we ook veel aandacht besteden aan inventarisatie van uw klachten en symptomen. Vooral ook omdat in een nauwkeurige analyse hiervan de sleutel ligt voor het vinden wat er aan de hand is en waarom u de klachten ervaart. Het vervolg op de intake kan bestaan uit bezoeken bij andere medisch specialisten of aanvullend onderzoek. Het volledige rapport wordt met u besproken.

Voor voorbeelden van diagnostiek, zie onze patiëntenverhalen c.q. boekjes.

Behandeling

Als na het afronden van de diagnostiek duidelijk is dat Cavari Clinics de beste plek is voor behandeling en u dat ook prefereert en financiering geen probleem is, dan wordt een strikt individueel programma gemaakt. Waar nodig verwijzen we u graag naar collega’s. 

Voor voorbeelden van behandeling, zie onze patiëntenverhalen c.q. boekjes.  

Afronding van het traject

Na afronding van het traject wordt de zorg weer overgedragen aan uw huisarts of verwijzend medisch specialist. 

Zorgkaart Nederland

Bekijk hier hoe patiënten het Cavari-traject waarderen.

Het Cavari-traject

Patiënten over het Cavari-traject

Patientenervaringen