headerafbeelding

Wat is Cavari Clinics?


Cavari Clinics is een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC). Een ZBC is een privé-kliniek voor medisch specialistische zorg. Het valt onder dezelfde wet- en regelgeving als een algemeen ziekenhuis en voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen.

Cavari Clinics mag alle vormen van medisch specialistische zorg bieden, inclusief revalidatiezorg en psychiatrie en is gespecialiseerd in complexe medische analyses.

We kiezen echter nadrukkelijk voor een beperkt aantal specialisaties en een persoonlijke aanpak.

Twee specialisaties

Cavari Clinics heeft zich gespecialiseerd op twee gebieden die elkaar vaak overlappen:

Cavari Clinics richt zich op die ziektebeelden, waarbij de lichamelijke ziekte zo ernstig is dat medisch specialistische zorg nodig is, maar waarbij na goed onderzoek de geconsulteerde medisch specialist de ernst van de klachten of beperkingen niet kan verklaren of effectief kan behandelen. Voor een deel van deze ziektebeelden heeft Cavari Clinics speciale zorgprogramma's ontwikkeld.

Cavari Clinics is tevens gespecialiseerd in "arbeidgerelateerde medisch specialistische zorg". Of anders gezegd: we zijn specialist in het zoeken naar de medische oorzaak van klachten waardoor mensen niet kunnen werken c.q. verzuimen. Dit geldt gezondheidszorgbreed.


Kleinschalig en persoonlijk

Afgezien van de specifieke medisch specialistische kennis is Cavari Clinics ook anders in de persoonlijke benadering, de korte communicatielijnen met alle leden van het team, de multidisciplinaire aanpak en de op succes gerichte aanpak. De medisch specialisten en andere hulpverleners werken intensief samen, zodat de medische problemen vanuit alle invalshoeken worden bekeken. We werken samen met andere klinieken en ziekenhuizen uit het hele land en soms ook met artsen in het buitenland.

Wij hebben oog voor zowel de fysieke als ook de mentale kant van gezondheidsproblemen en de aanpak daarvan. We realiseren ons hoeveel invloed de omgeving heeft waarin iemand leeft en werkt en betrekken daarom belangrijke mensen uit het privé-leven of werk zo nodig bij ons onderzoek en behandeling.