headerafbeelding

Zorgverzekering

Nederland kent een ingewikkeld systeem van zorgverzekeringen. Dit maakt dat per persoon en per aandoening bekeken moet worden welke behandeling wel of niet of deels vergoed wordt als u voor onderzoek of behandeling aanspraak wil maken op vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Bij Cavari Clinics wordt bij de aanmelding en intake al gekeken hoe de financiële situatie is en ook met u besproken om onaangename financiële verrassingen en onduidelijkheden te voorkomen.

Hieronder wordt uitgelegd hoe prijzen en vergoedingen in Nederland precies tot stand komen.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Per 1 januari 2012 wordt de zorg in Nederland op basis van DBC producten gefinancierd . Een DBC-Zorgproduct betreft het traject vanaf de diagnose van uw medisch specialist tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die Zelfstandige Behandel Centra (ofwel ZBC, zoals Cavari Clinics) en ziekenhuizen in rekening mogen brengen.

De overheid heeft de zorg producten in twee groepen verdeeld:

Groep A (het vanuit de overheid gereguleerde segment) en groep B (het vrije segment).

Voor het gereguleerde A-segment zijn landelijk maximumtarieven vastgesteld door de overheid. In het vrije B-segment (meer dan 70% van alle DBCs) onderhandelen ziekenhuizen en Zelfstandige Behandel Centra ieder jaar opnieuw met zorgverzekeraars en worden per zorg product prijzen afgesproken.


Jaarlijkse onderhandelingen

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen en ZBCs onderhandelen ook ieder jaar weer of ze een contract met elkaar afsluiten en onder welke voorwaarden. Dit gaat over zowel het A als het B segment. 

Het is voor u dus ieder jaar opnieuw van belang om te kijken of  uw ziekenhuis of arts een contract heeft met uw zorgverzekeraar.


Natura en restitutiepolis

Er zijn veel verschillende zorgverzekering polissen. Iedereen is verplicht om een basis polis te hebben. Een aanvullende polis is vrijwillig en valt buiten de basisverzekering. De basis polis is grof weg in te delen in een natura polis en een restitutie polis. Een natura polis vergoedt alleen de in dat jaar door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorg.  

Sinds enkele jaren contracteren de ziektekostenverzekeringen niet meer alle vormen van medisch specialistische zorg die een ziekenhuis of ZBC biedt. Dit betekent dat u niet automatisch alle de zorg vergoed krijgt als u voor bepaalde klachten naar een ziekenhuis of ZBC van uw keus wil. Het is daarom altijd van belang om eerst te kijken welke zorg met uw type verzekeringspolis vergoed wordt. Wij raden u aan bij twijfel even te bellen met Cavari Clinics zelf.

Dit betekent dat u met een natura polis geen volledige vergoeding krijgt als u ongecontracteerde zorg van een Ziekenhuis of ZBC ontvangt. U moet dan een deel van de kosten zelf betalen of dat over dat niet door de zorgverzekeraar betaalde bedrag van te voren andere afspraken gemaakt moeten worden. In het algemeen betaalt de zorgverzekeraar bij een Natura polis maar 70 % van de kosten en soms nog minder.

Alleen een restitutiepolis vergoedt de DBC zorgproducten uit het A en B segment voor 100%. De restitutiepolis is de enige zorgpolis die een echt vrije artsenkeus garandeert.


Polis zorgverzekering

U vindt onder de Button een overzicht met zorg polissen die de zorg bij Cavari Clinics vergoeden