headerafbeelding

Behandeling en re-integratie

Cavari Clinics biedt, na het stellen van een diagnose, behandelingen voor een breed spectrum van aandoeningen. 

Deze behandelingen kunnen bij Cavari Clinics zelf plaatsvinden of in een van de nabijgelegen ziekenhuizen.


Hoe werkt het?

Nadat uit het diagnostisch onderzoek duidelijk is geworden wat er in medisch opzicht aan de hand is, is het cruciaal dat uw zieke werknemer de juiste behandeling op de juiste plaats door de best passende hulpverlener krijgt. 

Cavari sluit haar diagnostiek altijd af met een dergelijk advies en ons landelijk netwerk maakt dat mogelijk.

Vaak behandelen we in aansluiting op de diagnostiek zelf. Soms vinden behandelingen elders plaats, maar wel onder regie van Cavari. 

Bij complexere aandoeningen doen we als onderdeel van de behandeling de re-integratie meestal zelf. Hierbij worden de leidinggevende en werkgever zo nodig persoonlijk betrokken.


Voorbeeld eenvoudige behandeling

Meneer De Boer heeft sinds 4 weken last van rugpijn en zijn rechterbeen. Pijnstilling helpt onvoldoende. Na contact met de bedrijfsarts wordt een afspraak gemaakt voor de volgende dag bij een van onze specialisten van het houding- en bewegingsapparaat. Na intake en onderzoek, wordt een MRI gemaakt en een hernia vastgesteld. Na overleg met de neuroradioloog van een ziekenhuis wordt pijnbehandeling via wortelblokkade voorgesteld en uitgevoerd. Meneer De Boer merkt een onmiddellijk effect en 5 weken na start van de klachten is hij weer pijnvrij.

Voorbeeld complexere behandeling

Mevrouw De Jong heeft het afgelopen jaar maar 40% van de tijd kunnen werken. Zij heeft al langere tijd veel pijn en energieverlies. Zelf denkt zij aan kanker omdat dat veel in de familie voorkomt en bij haar zus deze diagnose in eerste instantie gemist is. Mevrouw De Jong heeft hierdoor het vertrouwen in dokters enigszins verloren. Zij heeft voor haar klachten al 8 verschillende dokters en de spoedopvang bezocht, maar tot nu toe niet met duurzaam resultaat. Na contact met de bedrijfsarts en ruggespraak met de werkgever, wordt haar een Cavari Clinics-traject aangeboden. Binnen Cavari Clinics wordt zij gezien door de coördinerend medisch specialist, die na het doornemen van alle gegevens uit de voorgeschiedenis een plan opstelt. Achtereenvolgens bezoekt mevrouw De Jong in twee weken tijd een neuroloog, een psychosomatisch specialist en wordt overleg gevoerd met een internist. Het blijkt dat de klachten zijn begonnen in een periode van hevige gebeurtenissen in het privé leven en een reorganisatie op het werk. Door het langdurig overvraagd zijn, zijn allerlei lichaamsfuncties ontregeld geraakt met pijnklachten als gevolg.

Er wordt bij Cavari Clinics een vervolgtraject aangeboden bij de psychosomatisch specialist, de anesthesioloog/pijnbestrijder, revalidatiearts, specifieke fysiotherapie en aansluitend in samenwerking met de bedrijfsarts re-integratie in werk. Na een half jaar begeleiding is mevrouw klachtenvrij en weer volledig aan het werk.