headerafbeelding

Preventie

In het kader van preventie doen we allerhande Health Checks. Dit zijn onderzoeken, georganiseerd als one-stop-shop, waarbij we smal of breed kijken naar de algemene gezondheid van mensen. 

Dit kan in verschillende vormen variërend van een Health check voor u als privé persoon  tot een volledige bedrijfsscreening.

Health Checks voor het Bedrijfsleven

Werkgeversbelang

Voor het bedrijfsleven is het aanbieden van Health Checks aan bepaalde groepen werknemers zeer nuttig. Het verschaft een snelle manier om de gemiddelde gezondheid van de werknemer te bepalen, om te helpen deze te verbeteren, productiviteit te verhogen  en ziekteverzuim op de langere termijn te voorkomen.


Welke werknemers?

Voor iedereen die:

- wil weten hoe gezond hij is en dit graag zo wil houden

- een verhoogd risico heeft op arbeidsverzuim 

- wegens een medische aandoening een risico kan vormen tijdens het uitvoeren van zijn werk

- wil weten wat zijn risico is op het krijgen van hart- en vaatziekten

- wil weten of er beginnende ziekte is, bijvoorbeeld in verband met het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie of een chauffeur die twijfelt of hij een slaapapneu-syndroom heeft

- wil afvallen of zijn leefstijl verantwoord wil verbeteren


De Cavari Health Check is ook zeer geschikt voor iedereen, die nog nooit een gezondheidscheck heeft gehad en de 50 is gepasseerd.Cardio Health Check Basic

Onderdelen

- een uitgebreide digitale vragenlijst

- een aanvullend vraaggesprek

- eenvoudig lichamelijk onderzoek

- beperkt laboratoriumonderzoek m.b.t. hart- en vaatziekten

- opstellen van een persoonlijk risicoprofiel

- schriftelijke rapportage aan u

- schriftelijke rapportage aan uw huisarts als u dat wenst

De onderzoeksuitslagen worden met de cardioloog besproken en binnen twee weken ontvangt u een schriftelijke weergave van de Cardio Health Check en een advies over het eventuele vervolg.


Vervolg

Wanneer de check aangeeft dat u een medische behandeling nodig hebt, kunnen wij u verwijzen naar de juiste hulpverleners.


Financiering

U of uw bedrijf ontvangt zelf de rekening van Cavari Clinics.

Of de Cardio Health Check vergoed wordt aan u, is afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u bij verzekerd bent en van de soort verzekering die u hebt afgesloten. Verscheidene verzekeraars bieden in hun aanvullende pakket een volledige of gedeeltelijke vergoeding van een preventief onderzoek als de Cardio Health Check bij Cavari Clinics.

Cardio Health Check Plus 

Onderdelen

- een uitgebreide digitale vragenlijst (kwaliteit van leven/klachten)

- een aanvullend vraaggesprek met arts

- uitgebreid lichamelijk onderzoek

- een ECG (hartfilmpje)

- een inspanningsonderzoek (ECG tijdens een fietstest)

- uitgebreid bloed- en urine-onderzoek m.b.t. hart- en vaatziekten

- opstellen van een persoonlijk risicoprofiel

- schriftelijke samenvattende rapportage aan u

- schriftelijke rapportage met alle medische gegevens (ook geschikt om aan uw arts te geven).

De resultaten en uitslagen van de Cardio Health Check Plus worden vastgelegd in een persoonlijk elektronisch dossier. Er wordt een risicoprofiel van u opgesteld, waarin is aangegeven welke risico’s u loopt en hoeveel procent kans er bestaat op het ontstaan van een hart- of vaatziekte, in vergelijking met een gezond persoon (van gelijk geslacht en leeftijd) zónder risicofactoren. De onderzoeksuitslagen worden intern met een cardioloog besproken en binnen twee weken ontvangt u een schriftelijke weergave van de Cardio Health Check en een advies over het eventuele vervolg.


Vervolg

Wanneer de Health Check aangeeft dat u een medische behandeling nodig hebt, kunnen wij u verwijzen naar de juiste hulpverleners.


Financiering

U of uw bedrijf ontvangt zelf de rekening van Cavari Clinics.

Of de Cardio Health Check vergoed wordt aan u, is afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u bij verzekerd bent en van de soort verzekering die u hebt afgesloten. Verscheidene verzekeraars bieden in hun aanvullende pakket een volledige of gedeeltelijke vergoeding van een preventief onderzoek als de Cardio Health Check bij Cavari Clinics.

Cardio Health Check Compleet

Onderdelen

- een uitgebreide digitale vragenlijst

- een aanvullend vraaggesprek met arts

- uitgebreid lichamelijk onderzoek

- een ECG (hartfilmpje)

- een echocardiografie

- vaatecho: halsslagaders (carotiden) en buikaorta

- een inspanningsonderzoek (fietsergometrie)

- uitgebreide bloed- en urineonderzoek m.b.t. hart- vaatziekten

- uitgebreid rapport (persoonlijk en medisch)

- eindgesprek met cardioloog, waarbij uitslagen en adviezen worden doorgenomen.

Naast het uitgebreide onderzoeksprogramma van de Health Check Compleet worden tevens metingen verricht aan de halsslagader. Met het bepalen van de dikte van twee wandlagen van de halsslagader (Intima en Media) kan de mate van aderverkalking goed worden vastgesteld. Tevens vindt bij deze Health Check een echo-onderzoek van het hart plaats en een diktemeting van de buikslagader.


Financiering

U of uw bedrijf ontvangt zelf de rekening van Cavari Clinics.

Of de Cardio Health Check vergoed wordt aan u, is afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u bij verzekerd bent en van de soort verzekering die u hebt afgesloten. Verscheidene verzekeraars bieden in hun aanvullende pakket een volledige of gedeeltelijke vergoeding van een preventief onderzoek als de Cardio Health Check bij Cavari Clinics.

Health Checks op maat

Indien u zelf of als werkgever graag wilt dat de gezondheid van uzelf of uw werknemers op een andere manier dan bij onze Health Checks gebruikelijk wordt nagekeken, dan zijn we gaarne bereid om dit van u te vernemen en naar een passende oplossing te zoeken.

Door ons uitgebreide netwerk in de medische zorg en contacten met veel zorginstellingen is de kans groot dat we u van dienst kunnen zijn.