headerafbeelding

Hulp bij IVA- en WGA-dossiersIndien een werknemer met een WGA-uitkering in aanmerking komt voor een IVA-uitkering is dat van groot belang voor u om te weten. Het UWV neemt in dat geval namelijk de kosten van u over. 


We kunnen helpen bij het medisch onderbouwen van een dergelijke IVA-aanvraag. 


Zolang iemand een WGA-uitkering heeft, blijven de meeste werkgevers kosten houden. Het is van groot belang om af en toe de gezondheidstoestand van een (ex)werknemer met WGA-uitkering medisch te bekijken. WGA kan IVA worden c.q. het % arbeidsongeschiktheid kan aanzienlijk afnemen. 


In beide gevallen kan een tussentijdse check voor u tot een aanzienlijke verschuiving van kosten leiden.

Hoofdbrekens over een moeilijk dossier?

Onze coördinerend specialist helpt u graag verder

Maak een afspraak