headerafbeelding

Second opinion

Een second opinion bij Cavari Clinics is een oordeel van een of meer van onze medisch specialisten over reeds gedane diagnostiek of een tweede oordeel over een lopende medisch specialistische behandeling van een werknemer. 

Dit is altijd zinvol als diens behandeling stagneert of wanneer er twijfel bestaat over de diagnose.

Een second opinion bestaat uit een of meer consulten, zo nodig met aanvullend onderzoek.


In de praktijk blijkt een second opinion vaak de sleutel naar sneller herstel en re-integratie.

Een voorbeeld

Meneer Kantjes heeft sinds 8 maanden last van benauwdheid en kan hierdoor maar beperkt werken. Via de longarts is hij bij de cardioloog terecht gekomen. Deze heeft een ritmestoornis vastgesteld en heeft pillen gegeven om het bloed dun te houden. Uiteindelijk wil hij een schokje geven om het ritme te herstellen. 

Het bloed wil echter maar niet goed dun worden en het schokje komt er niet van. De benauwdheid blijft. Op voordracht van de bedrijfsarts wordt meneer Kantjes een second opinion aangeboden bij Cavari Clinics. 

De cardioloog onderzoekt hem en schrikt van de slechte conditie van het hart. Hij krijgt via Cavari Clinics andere pillen, die het bloed snel dun maken. Hiernaast geeft hij andere medicijnen voor ondersteuning van het hart. Na drie weken geeft hij in een ziekenhuis een schokje en het ritme herstelt zich. De kracht van het hart wordt twee weken later weer gecontroleerd en deze blijkt niet verbeterd. Na uitgebreid overleg met werknemer en bedrijfsarts wordt een IVA-procedure bij het UWV gestart. De uitkering wordt toegekend.