headerafbeelding

Voor welke werknemers?

Cavari Clinics is met name gespecialiseerd in preventie en reductie van arbeidsverzuim door een medische oorzaak. We zijn gespecialiseerd in de ontrafeling van complexe ziektebeelden waar in de reguliere zorg geen passende oplossing voor gevonden wordt waardoor onnodig lang of frequent ziekteverzuim ontstaat.


Wij werken intensief samen met medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen en klinieken door het hele land.


Door de zorg anders te organiseren creëren wij het essentiele verschil in resultaat voor u. Specifieke deskundigheid, maatwerk en duidelijke regievoering zijn hierbij de kernbegrippen.


Cavari Clinics kan beschikken over alle faciliteiten voor medisch diagnostisch onderzoek.


Verwijzing vindt plaats via de bedrijfsarts.