headerafbeelding

Wat doet Cavari voor de werkgever?

Gaandeweg is steeds meer verantwoordelijkheid voor ziekte en verzuim van uw werknemers bij u als werkgever komen te liggen, in plaats van bij de overheid. 


Cavari Clinics helpt u deze verantwoordelijkheid voor uw zieke werknemers op een kosteneffectieve wijze in te vullen door snelle diagnostiek, doorgeleiding naar juiste zorgprofessionals en second opinions c.q. behandelingen aan te bieden. 


Hiernaast helpen we bij IVA- en WGA-problematiek en meningsverschillen daarover.

Wat bereikt Cavari in de praktijk? 

- Dat snel duidelijk is wat er aan de hand is (medisch / niet medisch)

- Waar de oplossing van uw probleem ligt c.q. het beste adres voor behandeling van uw zieke werknemer is

- Verkorten de verzuimduur

- Duidelijkheid van verzuimduur

- Passende re-integratie

Meer weten?

We vertellen u graag meer over onze mogelijkheden

Contact