headerafbeelding

Wat doet Cavari met ziekteverzuim?

Wat doet Cavari met ziekteverzuim?

Cavari Clinics heeft een breed zorgaanbod om ziekteverzuim te voorkomen, in een vroeg stadium te herkennen en te behandelen. 

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in complexe medische analyses en het vinden van een oplossing voor de daarmee samenhangende problemen.


Preventie

Health checks (allerlei vormen).


Oplossingen voor verzuim

- Snel weten wat er aan de hand is en duidelijk behandeladvies: expertises. 

- Doorgeleiding naar juiste behandelaar c.q. adres.

- Behandelingen.

- Begeleiding bij re-integratie 

- Hulp bij lastige IVA- en WGA-dossiers